x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


Nesneye Dayalı Programlama - VB Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Nesneye Dayalı Programlama - VB Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

 

 Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

 

 

Kursun İçeriği

 

 

 

 

 • Vısual Studıo Ortamı

 • Vb Programlama Elemanları

 • Vb Karar Yapıları

 • Vb Döngü Yapıları

 • Vb Dizi Yapıları

 • Vb Dizi Metotları

 • Wındows Form Applıcatıon Nesneleri

 • Nesneleri Yapılandırma

 • Veri Tabanı İşlemleri

 • Veri Gösterim Nesneleri

 • Raporlama İşlemleri

 • Paketleme İşlemleri

 

 

 

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

 

1. Meslek liselerinin mezunları, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 

Programlama dilleri ile ilgilenen ve kendini Nesne Yönelimli Programlama Alanında geliştirmek isteyen programcılar ile Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrencileri katılabilir.

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

 

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

 

1. Bilgi İşlem servislerinin bulunduğu sektörlerde,
2. Yazılım firmalarında,
3. Kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde program geliştirme sahasında çalışabilirler.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

 

Programcı olarak bilgi işlem birimlerinde ve yazılım firmalarında görev alabilirler. Serbest olarak projeler geliştirebilir.

 

 

Süre

 

 

Toplam kurs süresi 80 saattir.  8 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Nesneye Dayalı Programlama - VB Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

MODÜL 1:A. VISUAL STUDIO
ORTAMI

1. .Net Framework yapısı ve
elemanları
2. Visual Studio Menüleri

 

 

 

 

2

2.1. Solution Explorer penceresi
2.2. Toolbox penceresi

 

 

 

 

2

2.3. Properties penceresi
3. Windows form İşlemleri.

 

 

 

 

2

MODÜL 1:B. VB PROGRAMLAMA
ELEMANLARI

1. Veri yapıları

 

 

 

 

2

2. Visual Basic veri türleri
3. Veri tür uygulamaları

 

 

 

 

2

4. Değişkenler ve türleri

 

 

 

 

2

5. Operatörler ve kullanımları

 

 

 

 

2

5.1. Mantıksal, Aritmetik operatörler
5.2. Operatörlerde İşlem Önceliği

 

 

 

 

2

MODÜL 2:A. VB KARAR
YAPILARI

1. If yapısı
2. Şart ifadeleri

 

 

 

 

2

3. Else If Koışul Yapısı

 

 

 

 

2

4. Else Koşul Yapısı

 

 

 

 

2

5. Switch-Case yapısı
6- Karar yapıları uygulamaları

 

 

 

 

2

MODÜL 2:B. VB DÖNGÜ
YAPILARI

1. For-Next döngüsü

 

 

 

 

2

2. While döngüsü

 

 

 

 

2

3. Do-While döngüsü

 

 

 

 

2

4. For-Each döngüsü
5. Döngü uygulamaları

 

 

 

 

2

MODÜL 3:A. VB DİZİ
YAPILARI

1. Dizi tanımlama

 

 

 

 

2

2. Dizi içeriği oluşturma

 

 

 

 

2

MODÜL_3:B. VB DİZİ METOTLARI
1. Dizi üzerindeki metotlar
1.1. Array sınıfı kullanımı,Array sınıf fonksiyonları (Copy,Reverse,BinarySearch,Sort)

 

 

 

 

2

2.  ArrayList fonksiyonları
(Add,Remove,RemoveAt,
Insert,Reverse,
Sort,Indexof)

 

 

 

 

2

MODÜL_4:A. WINDOWS FORM
APPLICATION NESNELERİ

1. Nesnelerin ortak olay, metot ve özellikleri

 

 

 

 

2

2. Nesnelerin tanıtılması ve kullanılması
2.1 (Label, Textbox, Button,
Checkbox, RadioButton, Combobox,
Listbox nesneleri)

 

 

 

 

2

2. Nesnelerin tanıtılması ve kullanılması
2.2 (DateTimePicture, Masked
Textbox, Picturebox, Dialog,
Timer, Data, Gruplama nesneleri)

 

 

 

 

2

3. Bileşenlerin Özelliklerinin değiştirilmesi.

 

 

 

 

2

4. Windows Formlarında Olaylar(Events)
4.1. Form olayları (Load, Closing, Closed)
4.2. Mouse olayları (Mouseover,Mousedown)

 

 

 

 

2

5. Formlar arasında veri alışverişi

 

 

 

 

2

6. Form uygulamaları.
6.1. Hesap Makinesi Uygulaması
6.2. Notepad uygulaması

 

 

 

 

2

MODÜL_4:B. NESNELERİ YAPILANDIRMA
1. Program ihtiyaçlarının belirlenmesi
2. Nesnelerin programa göre yapılandırılması

 

 

 

 

2

MODÜL_5: A. VERİ TABANI İŞLEMLERİ
1. Veritabanı Yönetim Sistemlerinin
Tanıtımı ve Veritabanı Oluşturma
1.1 Sql server veritabanları

 

 

 

 

2

1.2. Access veritabanları

 

 

 

 

2

2. ADO.NET nesneleri

 

 

 

 

2

3. Server-Database Explorer

 

 

 

 

2

4. Visual Studio ortamında SQL Sunucu bağlantısı

 

 

 

 

2

4.1. Visual Studio ortamında
yeni veritabanı-tablo oluşturma-veri girme

 

 

 

 

2

MODÜL_5:B. VERİ GÖSTERİM NESNELERİ
1. Veri gösterim nesnelerinin tanıtımı

 

 

 

 

2

2. Veri gösterim nesnelerinin kullanımı

 

 

 

 

2

MODÜL_6:A.RAPORLAMA İŞLEMLERİ
1.Fast Report ile raporlama

 

 

 

 

2

2.Cristal Report ile raporlama

 

 

 

 

2

MODÜL_6:B.PAKETLEME İŞLEMLERİ
1. Advanced Installer kullanımı

 

 

 

 

2

2. Advanced Installer ile paketleme

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Nesneye Dayalı Programlama - VB Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Visual Studio ortamını kullanarak programlamaya başlamak

VB ile Programlama

40/16

2

Karar ve döngü ifadelerini tasarlayıp kullanmak

VB Dilinin Karar ve Döngü Yapıları

40/16

3

Dizileri tasarlayıp kullanmak

VB Dilinin Dizi Yapısı

40/8

4

Form nesnelerini kullanmak ve kodlayabilmek

VB ile Windows Form Application Nesneleri

40/16

5

Verileri uygun bir veri tabanında saklamak ve yönetmek

VB ile Veri Tabanı İşlemleri

40/16

6

Raporlama araçlarını kullanmak ve uygulamayı paketlemek

VB ile Raporlama ve Paketleme

40/8

TOPLAM

240/80

 

KURS ANİMASYONU

Nesneye Dayalı Programlama - VB Geliştirme ve Uyum Eğitimi