x (Kapat)Veri Tabanı Yönetimi - SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Veri Tabanı Yönetimi - SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

 

Veri tabanı ve veri tabanı ile ilgili temel kavramları bir ilişkisel veri tabanı yönetimi olan MS Access programını kullanarak öğretmek. Veri girişi, güncelleme, istenilen veriye ulaşma, dışarıdan veri alma, veri gönderme ve bu verilerin yazdırılması gibi temel işlevleri örnek veri tabanları hazırlatarak öğretmek.

 

 

Kursun İçeriği

 

 

  • "Database" nedir, nasıl yaratılır?

  • Mevcut bir veri tabanı açma,

  • Tabloları anlatma,

  • Tabloyu design etme ve tablo özelliklerini açıklama,

  • Tabloları ilişkilendirme,

  • Ms SQL'de yaratılan tabloların Ms Excel'e aktarılması,

  • Verilerin sorgulanması,

  • Veri girişi için "Formlar" yaratma,

  • Verilerin raporlanması

 

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

 

İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak. (Programlama ve algortima bilgisine sahip olmak)

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 

Fabrikalarda bilgi işlem sorumluları 

Kendi işinde veritabanı ile uğraşmak isteyenler.

Veritabanı ile veritabanı paket programları hazırlamak isteyenler(Programcılığa başlangıç ve orta seviye) 

Web programcılığında veritabanını kullanmak isteyenler

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

 

Bu eğitimi alan bir kişi, bir kişinin veya bir kurumun ihtiyaç duyacağı paket programları yapma becerisi kazanır. 
Genellikle işletmeler ve kişiler kendi ihtiyaçlarına uygun bir program bulamadıklarından, yüksek ücretler vererek, hazır paket programlar alırlar ve programların kendilerine yarayan kısmını kullanırlar. 
İşletmenin ve kişilerin kendi ihtiyaçlarına uygun, veritabanı programı yapma bilgi ve becerisi kazandırmaktır

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

 

Küçük işletmelerin, esnafın, kişilerin ve fabrikalardaki ihtiyaçlara uygun veritabanı programlarının yapılmasında,
Bu konuyla alakalı bir işletmede çalışıyorsa, verimliliğinin arttırılması, yeni bilgilerle işlerin daha verimli ve hızlı hale gelmesi,
Dershanelerde, web tasarım işiyle uğraşan firmalarda veya bilgisayar firmalarında veritabanları konusunda.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

 

Veritabanı analiz işlemlerinde programcı.

 

 

Süre

 

 

Toplam kurs süresi 56 saattir. 6 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Veri Tabanı Yönetimi - SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 56 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

1. SQL İLE VERİ TABANINDA SORGULAR

  1.1. Mssql server kurulumu

  1.2. Sql server management studio kurulumu

 

 

 

 

2

  1.3. Sql server management studio tanıtımı

  1.4. SQL Kavramı

 

 

 

 

 

     2

  1.5. Veri Tanımlama Dili (DDL)

  1.6. CREATE (Nesne Oluşturmak)

  1.7. ALTER (Nesnelerde Değişiklik Yapmak)

  1.8. DROP (Nesne Silmek)

 

 

 

 

 

2

  1.9. Yeni tablo ekleme

  1.10. Kolon Adı tanımlama

  1.11. Kolon data tipi belirleme

  1.12  Kolon allow nulls ifadesi kullanımı

 

 

 

 

2

  1.13. Anahtar (IDENTİTY) kolon

  1.14. Veri İşleme Dili (DML)

 

 

 

 

2

  1.15. Veri tabanına yeni veriler eklemek (insert)

 

 

 

 

2

  1.16. SELECT, FROM,

  1.17 WHERE, AS ifadeleri

 

 

 

 

2

  1.18. SUM Fonksiyonu

  1.19. AVG Fonksiyonu

  1.20. MAX Fonksiyonu

  1.21. MIN Fonksiyonu

  1.22. COUNT Fonksiyonu 

  1.23. SUBSTRİNG Fonksiyonu

  1.24. LEFT Fonksiyonu

  1.25. RİGHT Fonksiyonu

  1.26  UPPER Fonksiyonu

 

 

 

 

2

  1.27. SQL JOIN

  1.28  inner join

  1.29. OUTER JOİN ( LEFT / RİGHT )

 

 

 

 

2

  1.30.GROUP BY, ORDER BY, TOP, HAVING ifadeleri

 

 

 

 

2

  1.31. Veriler üzerinde değişiklik (güncelleme) yapmak (update) 

  1.32. Veri tabanından veri silmek (delete)

 

 

 

 

2

  1.33. Tablolar arası ilişkiler

  1.34. Anahtar

  1.35. Yabancı anahtar (FORİGN KEY)

 

 

 

 

2

2.BÖLÜM: SQL ile STORED PROCEDURED

  2.1. Extended stored procedure

 

 

 

 

2

  2.2. CLR stored procedure

 

 

 

 

2

  2.3. System stored procedure

 

 

 

 

2

  2.4. Kullanıcı tanımlı stored procedure

 

 

 

 

2

  2.5. Program ile yordam oluşturmak

 

 

 

 

2

  2.6. Kod ile yordam oluşturmak

 

 

 

 

2

  2.7. Stored procedure üzerinde değişiklik yapma

 

 

 

 

2

  2.8. SQL kodu ile değişiklik yapmak

 

 

 

 

2

  2.9. MsSQL Server üzerinden procedure silmek

 

 

 

 

2

  2.10. SQL kodu ile procedure silmek

 

 

 

 

2

  2.11. Declare ifadesi kullanımı

 

 

 

 

2

  2.12. EXEC ifadesi kullanımı

 

 

 

 

2

  2.13. IF ELSE ifadesi kullanımı

 

 

 

 

2

  2.14. BEGIN END, return ifadesi kullanımı

 

 

 

 

2

  2.15. Query ile değer alma

 

 

 

 

2

  2.16. Output ile değer gönderme

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Veri Tabanı Yönetimi - SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 56 saat

 

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Veri tabanında sorgular yapmak

 

SQL ile Veri Tabanında Sorgular

 

40/24

2

Stored procedure’ü kullanmak

 

SQL ile Stored Procedure

 

40/32

     TOPLAM

80/56

 

KURS ANİMASYONU

Veri Tabanı Yönetimi - SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi