x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Katılımcılara Excel’in az bilinen gelişmiş özelliklerini kullanabilme becerisi kazandırmak ve bir uygulamada ihtiyaç duyulabilecek, standart Excel ara yüzünün ve fonksiyonlarının sağlayamadığı fonksiyonelliklerin bir kısmını Makro ve Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak aşabilme kabiliyetini kazandırmaktır.

Kursun İçeriği:

  • İleri Seviye Formül Kullanımı

  • Filtreleme

  • Veri Doğrulama

  • Grafikler

  • Pivot Tablolar

  • Pivot Grafikler

  • Form Araç Çubuğu

  • Excel ve Veritabanları

  • Makrolar

  • Visual Basic for Applications (VBA) ve Excel.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Bilgisayar ve Ofis programları kullanımı kursunu başarıyla tamamlamış olmak veya iyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak.

 Kimler Katılabilir?

En az lise mezunu olan, Excel ara yüzüne aşina, basit Excel formüllerini kullanabilen, ayrıca programın VBA’e dair kısmından etkin bir şekilde yararlanabilmek için temel programlama bilgisine sahip olmak isteyen.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Programlama mantığının gelişmesine yardımcı olur ve katılımcı eğer Access ve VBA kurslarına katılmak isterse ön bilgi edinmiş olur.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerin bilgi işlem bölümlerinde programcı olmaya aday.

Süre:

Toplam kurs süresi 56 saattir. 6 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 56 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

A.VERİ İŞLEMLERİ : 

1- Satır ve Sütun işlemleri, 2-Çalışma sayfası ekleme, silme, adını değiştirme, kopyalama, taşıma

3- Özel yapıştır kullanımı, 4- Otomatik tamamlama

5- Otomatik doldurma işlemleri, 6- Özel listelerin kullanımı , 7- Hücrelere açıklama ekleme, 8- Bul, Git, Değiştir İşlemleri

 

 

 

 

2

B. BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ:

1- Hücre biçimlendirme (sayı, hizalama, koruma). Hücreleri koruma, formülleri gizleme. Metni sütunlara dönüştürme. 2- Koşullu biçimlendirme.

 

C. FONKSİYONLAR:

1- Matematiksel fonksiyonlar:  1_1-Formül çubuğu,1_2-basit matematiksel işlemler, 1_3-Formüllerde işlem önceliği, formüllerde hücre başvuruları kullanmak, 1_4-Formül kopyalama, formül çoğaltma, 1_5- Hücre adresini sabitlemek. 1_6- Formüllerde farklı çalışma sayfalarındaki verileri kullanmak.

 

 

 

 

2

1- Matematiksel fonksiyonlar:  1_7- Fonksiyon ve genel yazım formatı (syntax), formüllerden farkı. 1_8- Topla, çarpım, ortalama, mak, min, yuvarla. 1_9- Log, karekök, kuvvet, tamsayı, S_Sayı_üret

 

 

 

 

2

2- Mantıksal Fonksiyonlar: 2_1- Eğer, iç içe eğer, ve, yada.

 

2_2- Eğersay, etopla, eboşsa, emetinse, esayıysa, ehatalıysa.  2_3- Boşluksay, satırsay, sütunsay, satır, sütun, bağ_değ_say, bağ_değ_dolu_say, ençok_olan, mod.

 

 

 

 

2

3- Metinsel Fonksiyonlar: Büyükharf, küçükharf, birleştir, değiştir, parçaal, sağdan, soldan, kırp, metneçevir, sayıyaçevir.

4-Tarih Fonksiyonları:  Bugün, şimdi, gün, ay, yıl, haftanıngünü, gün360.

 

 

 

 

 

 

2

D. GRAFİK İŞLEMLERİ:

1. Grafik Oluşturma 2. Grafik Türleri: Görüntüsünü değiştirme , 3. Grafik Seçenekleri: Grafik alanına seri ekleme, silme, seriler arasındaki boşlukları düzenleme.

4. Grafikleri Biçimlendirme: Eksenlerini düzenleme, veri işaretlerini ve veri etiketlerini düzenleme, grafik verilerini düzenleme, grafik alanını düzenleme Dinamik grafik ekleme.

 

 

 

 

2

E.VERİ ANALİZİ

1.Sıralama: Düşeyde ve yatayda sıralama (artan, azalan, yatay).

2. Filtreleme: 2_1- Basit filtreleme, 2_2- Gelişmiş filtreleme.

 

 

 

 

2

3. Alt toplam:  3_1- Alttoplam, 3_2 - İç içe alttoplam.

4. Veri Doğrulama:  4_1- Veri doğrulama, 4_2- Veri girişini sınırlandırma, 4_3- Özel listeler oluşturma.

 

 

 

 

2

5. Özet tablo : 5_1- Özet tablolar oluşturmak, silmek. 5_2- Özet tablo görünüm ve yerleştirme işlemleri. 5_3- Özet tablo satır, sütun ve sayfa alanlarının düzenlenmesi. 5_4 Veri alanlarının düzenlenmesi
5_5- Verileri yenileme 5_6- Özet tablo seçenekleri. 5_7- Özet grafik kullanımı.

 

 

 

 

 

2

6. Veri tabanı formülleri:  6_1- Vsectopla, Vsecsay, Vseççarp
6_2- Vseçort, Vseçsaydolu, Vseçmin, Vseçmak. 6_3- Dizi işlemleri.

 

 

 

 

 

2

F. ARAMA FONKSİYONLARI:

Düşeyara, Yatayara
Indis, kaçıncı, eleman.

 

 

 

 

2

G.MAKROLAR:

1- Makro kaydetmek, 2-makro çalıştırmak. 
3-Hazır bir makronunbir nesneye atanması. 4-makro güvenliği

 

 

 

 

 

2

MODUL 1 - UYGULAMA SINAVI

MODÜL 2: EXCEL İLE VBA PROGRAMLAMA
A.VBA Temel Kavramlar
: 1-VBA penceresini tanımak, project penceresi.

 

 

 

 

2

2-Procedure, Module,UserforM. Basit makro yazımı.
3-Çalışma Sayfaları: Çalışma sayfası ve çalışma kitabı kodları (Application.workbook, Application.worksheet, Application.range).

 

 

 

 

2

Cells, Range, Activecell kullanımı.

4-Biçimlendirmeler. Uygulama.

 

 

 

 

 

2

B.DEĞİŞKENLER VE SABİTLER
1. Değişkenler,2. Değişken isimlendirme kuralları
3. Veri tipleri: İnteger, String, Boolean, Double, Char
4. Açıklama Satırları kullanımı

 

 

 

 

 

2

C. OPERATÖRLER
1.Aritmatiksel Operatörler, 2. Mantıksal Operatörler, 3. İşlem Önceliği :
D. KARAR KONTROL DEYİMLERİ
1. Koşullu yapılar : If - then, If -Then -Else yapıları

3. İç İçe Koşullu yapıları,3.Switch- Case Deyimi.

 

 

 

 

2

E. DÖNGÜ DEYİMLERİ
1. For Döngüsü: 1_1- for next 
1_2- iç içe for next

 

 

 

 

 

2

2. Do - While Döngüsü: 2_1-Do While ……. Loop , 2_2-Do Loop  …….While,
2_3-Do Until  ……. Loop , 2_4-Do Loop  …….Until.

 

 

 

 

2


4. For-each döngüsü : For - each kullanımı
4.Fonksiyon Yazımı: VBA’da kullanıcı tanımlı fonksiyon yazmak, fonksiyonların tüm Excel kitaplarında kullanımı.

 

 

 

 

 

2

F. FORM UYGULAMALARI
1. Form denetimleri: Formlar, Buton , kaydırma ve değiştirme çubuğu
Açılır liste kutusu ,Liste kutusu, radyo buton , onay kutusu

 

 

 

 

 

2

2. ACTIVEX Denetimleri
3. VBA uygulamaları :
3_1 Vba Userform ve nesneleri

 

 

 

 

 

2

3_2- Form nesneleri olayları.(Click, GotFocus, Enter, Leave)

3_3-Userform kullanarak kayıt gerçekleştirme, silme işlemi.

 

 

 

 

 

2

3_4-VBA’da FONKSİYONLAR: isempty, isnumeric, iserror, isnull, isdate fonksiyonlarının kullanımı.
3_5-Userform kullanarak arama ve güncelleme gerçekleştirmek.

 

 

 

 

 

2

3_6-Find fonksiyonu.
3-7-Hata kontrolü; on error, goto, resume next kullanımı ile hata denetimi.

 

 

 

 

 

2

3_8-VBA’da excel fonksiyonlarının kullanımı

3_9-Birden fazla form ile çalışma. Form gösterme, gizleme, formlar arası geçiş.

 

 

 

 

 

2

3_10-Application (Excel). Auto_Open,On Entry olayları
3_11-Worksheet functions. Match fonksiyonunun kullanımı

 

 

 

 

 

2

MODUL 2 UYGULAMA SINAVI

 

 

 

KURS MODÜLÜ

İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 56 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Elektronik tablolama yazılımı ile ileri düzey fonksiyonları kullanmak

Excel ile Elektronik Tablolama

40/24

2

VBA kodları ile program yazmak

Excel ile VBA Programlama

40/32

TOPLAM

80/56

 

 

KURS ANİMASYONU

İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi