x (Kapat)Web Programcılığı ile ASP.NET Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Web Programcılığı ile ASP.NET Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

 

Bu kurs; katılımcılara programcılık ve veritabanı mantığını öğreterek, günümüz ihtiyaçları yönünde web uygulamaları geliştiren, güncellenebilen dinamik web siteleri hazırlayabilen, kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda Temel ve ileri düzeyde ASP.NET konularının ve bileşenlerinin incelenmesi, veritabanı işlemlerin öğretilmesini amaçlar. ASP.NET eğitimi boyunca kullanılacak olan dil C#'tır.

 

 

Kursun İçeriği

 

 

 • Asp.Net Temelleri

 • Visual Studio 2010

 • Asp.Net Sayfa Detayları

 • Web Formları

 • Durum Yönetimi (State Management)

 • Web Form Elemanları

 • Geçerlilik Kontrolleri

 • Ado.Net, DataSet ve Diğer Kavramlar

 • Veri Erişim Kontrolleri

 • LİNQ

 • Veri Gösterim Kontrolleri

 • Master Sayfalar

 • Asp.Net Ajax

 

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

 

Asp.Net kursumuz c# dili ile anlatılacaktır. Bu yüzden katılımcıların c# dilini biliyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca SQL veri tabanı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 

Programlama dilleri ile ilgilenen ve web tabanlı projeler geliştirmek isteyen programcılar ile Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrencileri katılabilir.

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

 

Eğitim sonunda kursiyerlerden MS Visual Studio ve Asp.Net teknolojilerini kullanarak etkileşimli web uygulamaları geliştirebilmeleri beklenmektedir.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

 

Kamu ve Özel sektördeki bilgi işlem birimleri

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

 

Web Tasarımcısı ve Web Programcısı olarak bilgi işlem birimlerinde görev alabilirler. Serbest Web Programcısı olarak projeler geliştirebilir.

 

 

Süre

 

 

Toplam kurs süresi 92 saattir. 10 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Web Programcılığı ile ASP.NET Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

5

İnternet Nasıl Çalışlır? İstemci Taraflı (Client-Side)
Scripting 
Sunucu Taraflı (Server-Side) Scripting
ASP.NET ve Olay Yönlendirmeli (Event Driven)
Model.NET Framework

 

ASP.NET TEMELLERİ ve VISUAL STUDIO

Common Language Runtime (CLR)Dağıtılabilirlik,
Taşınabilirlik
ASP.NET’in Tanımı-ASP.NET’in
Getirdikleri-ASP.NET’in Versiyonları

Visual Studio’yu Nasıl Elde Edebilirim? 
Visual Studio 2008’i Tanıyalım Yeni Bir Web Sitesi
Web Siteleri, Web Projeleri Gizli “Solution”
Dosyaları - Solution Explorer

Yeni Bir Dosya veya Web Form Eklemek 20
Bir Web Sayfasıyla Calışlmak Sayfamıza
Web Kontrolleri Eklemek

Properties Penceresi- ASP.NET Sayfaları -
ASP.NET Sayfasının Yapısı 
ASP.NET Sayfasının Elemanlar

   

5

ViewState - Postback Form -
Web Form Elemanları (Kontrolleri) - Sayfanın işleyişi

 

ASP.NET SAYFA DETAYLARI ve WEB FORMLARI

Sayfanın Program Olarak Yorumlanması

Sayfalarınıza Namespace Eklemek

TextBox, Label DropDownList, ListBox

Button, HTML Sunucu Kontrolleri Web Sunucu
Kontrolleri

   

5

RadioButton

 

WEB FORMLARI - I

RadioButtonList

CheckedBox

CheckedBoxList

ImageButton

   

5

ImageButton

 

WEB FORM ELEMANLARI - II

Image

Calendar

LinkButton

HyperLink

   

5

Panel

 

KODLA WEB FORM ELEMANI OLUŞTURMA

PlaceHolder

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma (Table)

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma (TableRow)

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma (TableCell)

   

5

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma (TextBox, Buton)

 

KODLA WEB FORM ELEMANI OLUŞTURMA

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma (Label , Image)

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma (ImageButton)

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma (Adrarator)

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma (LinkButton)

   

5

Kod ile ASP.NET nesnesi oluşturma Uygulaması

 

KODLA WEB FORM ELEMANI OLUŞTURMA

Kod ile fonksiyon oluşturma

Kod ile fonksiyon oluşturma

Fonksiyon yönlendirme

Nesne Yönlendirme

   

5

Master Sayfa Ne Demek? Master Sayfa Örneği

 

SİTE GEZİNİM (NAVIGATION)

Olay Yönlendirme ve Code Behind

Master Sayfaları Programatik Olarak Kullanmak,

Master Sayfalarda Kontrollere Ulaşmak

İç içe (Nested) Master Sayfalar

   

5

Menü Kontrolü

 

MASTER SAYFALAR (PAGES)

Menü Kontrolünü Programatik Olarak Kullanmak

Menu Elemanlarını Programatik Olarak Elde Etmek

SiteMapPath Kontrolü

TreeView Sunucu Kontrolü  - TreeView’da Şekilsel Düzenlemeler

   

5

ADO.NET

 

VERİTABANI ve ADO.NET - I

Verinin Görüntülenmesi - Veritabanı Bağlantı Yönetimi -
OleDb .NET Managed Provider

Veritabanı ile Bağlantıyı Gerçekleştirmek

Command Nesnesi

ADO.NET

   

5

Veritabanına Bağlantı Kurmak

 

VERİTABANI ve ADO.NET - II

Veritabanına Veri Eklemek

Veri Silmek

Veritabanındaki Verileri Güncelleme

Veritabanına Veri Çekmek

   

5

Master Page ile ilişkilendirilmiş bir uygulama geliştirmek

 

UYGULAMA

Master Page ile ilişkilendirilmiş bir uygulama geliştirmek

Navigation nesneleri ile ilişkilendirilmiş bir uygulama geliştirmek.

Veri tabanı ile ilişkilendirilmiş bir uygulama geliştirmek.

Veri tabanı ile ilişkilendirilmiş bir uygulama geliştirmek.

 

KURS MODÜLÜ

Web Programcılığı ile ASP.NET Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

ASP.NET web uygulamaları geliştirmek için gerekli programları yapılandırmak

ASP.NET Kurulum ve Programlama

40/8

2

C#.NET programlama dilini kullanarak program geliştirebilmek

C#.NET Programlama

40/16

3

ASP.NET web form bileşenlerini kullanabilmek

ASP.NET Web Form Bileşenleri

40/24

4

ASP.NET ile şablon sayfalar üzerinden sayfalar üretebilmek

ASP.NET Şablon Sayfalar Hazırlama

40/16

5

Veri tabanına ait işlemleri ihtiyaca uygun biçimde kullanmak

ASP.NET Veri Tabanı İşlemleri

40/16

TOPLAM

200/80

 

KURS ANİMASYONU

Web Programcılığı ile ASP.NET Geliştirme ve Uyum Eğitimi