Dinamik İnternet Programcılığı - PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Dinamik İnternet Programcılığı - PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

 

PHP ile dinamik siteler geliştirebilmek ve mevcut siteler üzerinde düzenlemeler yapabilmek.

 

 

Kursun İçeriği

 

 

 • PHP’ye Giriş;

 • PHP Dilinin Yapısı, Değişkenler, Operatörler

 • Denetim Yapıları

 • Fonksiyonlar

 • Küresel Değişkenler

 • Diziler

 • Form İşlemleri

 • Ağ işlemleri (E-Posta, Cookies, http Doğrulama)

 • SQL

 • PhpMyAdmin ve Veri Tabanı Yönetimi

 • Nesne Yönelimli Programlama

 • Uygulama Geliştirme

 

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

 

İnternet programcılığı konusuna ilgi duyuyor olmak ve dinamik projeler geliştirmeye isteki olmak

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 

Kendisini web programcılığı alanında geliştirmek, yaptığı siteleri dinamik hale getirmek isteyenler ve bilişim teknolojilerine ilgi duyanlar katılabilir.

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

 

Dinamik siteler hazırlayabilme, dinamik siteleri yönetebilme, dinamik uygulamalar geliştirebilme.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

 

Web Tasarım, Web Programcılığı, Bilgi İşlem vb.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

 

Web Tasarımcı, Web Programcı Bilgi İşlem Sorumlusu vb.

 

 

Süre

 

 

Toplam Kurs Süresi 80 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Dinamik İnternet Programcılığı - PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

1. PHP KURULUMU VE PROGRAMLAMA

  1.1. Wamp kurulumu

  1.2. Apache,Php,Mysql sunucuların başlatılması 

 

 

 

 

 

2

  1.3. IIS ve Apache sunucu ayarları.

  1.4. Web sunucu üzerinde takma ad(alias) oluşturma

 

 

 

 

2

  1.5. Editörün kurulumu

  1.6. Editör Site ayarları 

 

 

 

 

2

 1.7. Site ekleme, silme, ayarları yapma.

  1.8. Localhost üzerinden site çalıştırma.

 

 

 

 

2

2. DEĞİŞKENLER , OPERATÖRLER ve KULLANIMLARI

 Modül A:  PHP Giriş

  2.1. Değişkenler

  2.2. Değişken Türleri ve Tanımlar

 

 

 

 

 

2

 2.4. isset komutu

 2.5 unset ve empty komutları

 

 

 

 

2

 

  2.6. Dilin yapısı.

  2.7. Operatörlerin kullanımı

 

 

 

 

 

2

 2.8. PHP Script dilinin yazım kuralları.

 2.9. Dolaylı değişken tanımı, $$ işlemi

 

 

 

 

2

 

 2.10. echo komutu,

 2.11. define sabit tanımı

 

 

 

 

 

2

 2.12. İki string’i birleştirme (concatenation) 

 2.13. Php içine Html kodu yazma.

 

 

 

 

 

2

 Modül B: KARAR ve KONTROL YAPILARI

 2.14. Karar Yapılarına Giriş

 

 

 

 

 

2

 2.15. if – else , if-else if yapısı

 2.16. swtich-case yapısı

 

 

 

 

2

  2.17. Döngü yapıları

  2.18 for döngüsü kullanımı

 

 

 

 

2

  2.19. foreach döngüsü kullanımı

 

 

 

 

2

  2.20 while döngü yapısı

  2.21  do-while döngü yapısı

 

 

 

 

2

 2.22 Karar ve Döngü Uygulamaları

 

 

 

 

2

3. PHP İLE FONKSİYONLAR VE DİZİLER

Modül A:  Dizi İşlemleri

 3.1. Dizi işlemleri

  

 

 

 

 

2

 3.2. Çok boyutlu diziler

 3.3. İlişkili (Associated) diziler.

 

 

 

 

2

 3.4. array() fonksiyonu

 3.5. Dizi işlem komutları:sort, asort, arsort komutları

 

 

 

 

2

 3.6. Dizi işlem komutları: ksort, krsort komutları

 3.7. Dizi işlem komutları:count fonk., array_flip, array_reverse, array_values

 

 

 

 

2

 3.8. Dizi işlem komutları: array_keys, array_merge, array_pop, array_push

 3.9. Dizide arama, array_search, array_slice komutları

 

 

 

 

2

Modül B:  FONKSYİONLAR

 3.10. Fonksiyon tanımı

 3.11. Parametrelere varsayılan değer verme

 

 

 

 

2

 3.12. Return ifadesi ile sonucu atama

 3.13. Fonksiyonlarda Referans(&) ile değer atama

 

 

 

 

 

2

 3.14. Fonksiyon yazımı

 3.15. Uygulama

 

 

 

 

2

MODÜL 4: PHP İLE VERİ İLETİMİ

 4.1. Form tanımı ve bileşenleri

 4.2. Submit, action olayları

 

 

 

 

2

 4.3. Form gönderme metotları

 4.4. POST, GET metodları kullanımı,farkları.

 

 

 

 

2

4.5. Form bileşenleri: INPUT etiketi

4.6. INPUT etiketi, Text- Metin kutusu tipi, Radio buton tipi, Checkbox tipi

 

 

 

 

2

3.7. Birden çok sayfa çalıştırma

3.8. Çok aşamalı formlar

 

 

 

 

2

4.9. MAIL() FONKSİYONU

4.10. Oturum açma, Oturum kapama

 

 

 

 

2

4.11. Serialize komutu ile form bileşenlerinin kodlanması

4.12. Serialize komutu ile form bileşenlerinin kodlanması

 

 

 

 

2

4.13. base64_dncode, base64_decode kodlayıcı ve kod çözücüler

4.14. $_SERVER global dizisi

 

 

 

 

2

4.15. $_POST[] , $_GET[] , $_REQUEST[]

4.16. Sha1, Md5 kodlama algoritmaları.

 

 

 

 

2

MODÜL 5: PHP İLE VERİ TABANI DÜZENLEME İŞLEMLERİ

 Modül A: Veri Tanımlama

 5.1. Veri Tanımlama

 5.2. Create Database

 

 

 

 

 

2

 5.3. Create Table

 5.4. Alan Yaratma

 

 

 

 

 

2

 5.5. Alanlara veri ekleme

 5.6. Saklı verilerin görüntülenmesi

 5.7.Tablo ayarları

 

 

 

 

2

Modül B: SQL dili

5.8. Select sorgusu

 

 

 

 

2

 5.9. Select sorgusu Where bağlacı ile kullanımı

 5.10.  And, Or işlemleri

 

 

 

 

 

2

 5.11. Order By kullanımı

 5.12. Limit komutu kullanımı

 

 

 

 

2

 5.13. VeritabaniIslemleri

 5.1.4. Kayıt,Arama,Listeleme,Duzeltme,

 

 

 

 

2

 5.15. Silme işlemi.

 5.16. Jquery onTheFly kontrol

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Dinamik İnternet Programcılığı - PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

PHP ile programlama ve veri tabanı işlemleri için gerekli programları yapılandırabilmek

PHP Kurulumu ve Programlama

40/8

2

PHP ile internet programlamada kullanılan dilin karar kontrol yapılarını kullanmak

PHP ile Karar Kontrol Yapıları

40/24

3

PHP ile fonksiyonlar ve dizileri kullanmak

PHP ile Fonksiyonlar ve Diziler

40/16

4

PHP ile mail ve formlar aracılığı ile veri iletimi sağlamak

PHP ile Veri İletimi

40/16

5

PHP ile veri tabanına ait işlemleri kullanmak

PHP ile Veri Tabanı Düzenleme İşlemleri

40/16

TOPLAM

200/80

 

KURS ANİMASYONU

Dinamik İnternet Programcılığı - PHP Geliştirme ve Uyum Eğitimi