Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi

(Bilgisayarlı Muhasebe - MİKRO)

Kursun Amacı

 

Alt yapısında bilgisayar kullanımı ve muhasebe bilgileri barındıran kişilerin, tüm ticari işletmelerde ve muhasebe bürolarında karşılaşabilecekleri MİCRO programı ile bilgilerini tam entegre ile çalıştırabilmek ve yapılması gereken tüm muhasebe işlemlerini program vasıtası ile çok düzenli ve rahat yapabilmelerini sağlayıp işletmeye artı değer kazandırabilmektir.

 

 

Kursun İçeriği

 

 

  • Stok kontrol

  • Cari hesaplar

  • Sipariş-İrsaliye-Fatura

  • Kasa

  • Çek-Senet

  • Banka

  • Entegrasyon

  • Muhasebe-Mali tablolar

  • Raporlama

 

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

 

Muhakkak, Ön Muhasebe ve Windows-Office (Word-Excel) eğitimlerini almış olmak.

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 

Ön-genel muhasebe alt yapısına sahip, Ticaret Meslek Lisesi, MYO' ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup çalışma hayatına atılacaklar, 
Özel sektörde muhasebe birimlerinde çalışmak isteyen veya çalışan, 
MYO, üniversitelerin ilgili bölüm (iktisat, maliye, işletme) son sınıf öğrencileri

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

 

Muhasebe ve finans bölümü işlerine hakim olabilecek derecede bilgi sahibi olur.  

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

 

Özel veya Kamu sektöründe.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

 

Muhasebe Yetkilisi yada yardımcısı.

 

 

Süre

 

 

Toplam kurs süresi 80 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi

TARİH

SAATLER

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

5

5

1.BÖLÜM: MİKRO PROGRAM KURULUMU

 1.1. Muhasebe ve temel kavramlar

 1.2. Bilgisayarlı muhasebe çeşitleri

 1.3. Mikro programı için gereken programlar

 1.4. Mikro için SQL kurulumu

 

 

 

 

5

10

 1.5. Mikro programında yönetim

 1.6. Mikro programında veri tabanı tanımlama

 1.7. Mikro programında firma tanımlama

 1.8. Mikro programında kullanıcı tanımlama ve yetki ayarları

 

 

 

 

5

15

 1.9.  Mikro programında firma bilgileri üzerinde değişiklik yapma

 1.10.Mikro programında merkez ve şube tanımlama

 1.11.Mikro programında parametre tanımları

 

 

 

 

5

20

 1.12.Mikro programına giriş

 1.13.Mikro programında modül yapısı

 1.14.Mikro programında stok modülü

 1.15.Mikro programında stok kartı açma yöntemleri

 

 

 

 

5

25

2.BÖLÜM: MİKRO ÖN MUHASEBE

 2.1. Mikro programında cari modülü

 2.2. Mikro programında cari kartı açma

 2.3. Mikro programında cari kartı açma yöntemleri

 

 

 

 

5

30

 2.4. Mikro programında satın alma yönetimi

 2.5. Mikro programında satış yönetimi

 

 

 

 

5

35

2.6. Mikro programında kasa işlemleri

 2.7. Mikro programında banka işlemleri

 

 

 

 

5

40

 2.8. Mikro programında çek – senet işlemleri

 2.9. Mikro programında sabit kıymet işlemleri

 

 

 

 

5

45

 2.10. Ön muhasebe monografi

 2.11. Ön muhasebe monografi

 

 

 

 

5

50

 2.10. Ön muhasebe monografi

 2.11. Ön muhasebe monografi

 

 

 

 

5

55

3.BÖLÜM: MİKRO MUHASEBE

 3.1 Hesap planı işlemleri

 3.2 Muhasebe fiş işlemleri

 

 

 

 

5

60

 3.3 Mizan alınması

 3.4 Defterlerin dökümünün alınması

 3.5 Gelir tablosunun alınması

 3.6 Bilançonun alınması

 

 

 

 

5

65

 3.7 Monografi

 3.8 Monografi

 

 

 

 

5

70

3.9 Monografi

3.10 Monografi

 

 

 

 

5

75

4.BÖLÜM: MİKRO İŞLETME DEFTERİ

 4.1 Kodlama işlemleri

 4.2 Envanter işlemleri

 4.3 Demirbaş tablosu

 4.4 Gelir – gider hareketlerinin işlenmesi

 

 

 

 

5

80

 4.5 İşletme defteri raporları

 4.6 İşletme hesap özeti

 4.7 Monografi

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

MİKRO V14 programlarını kurmak

MİKRO V14 Program Kurulumu

40/16

2

MİKRO V14 programında ön muhasebe işlemlerini yapmak

MİKRO V14 Ön Muhasebe

40/32

3

MİKRO V14 programında muhasebe işlemlerini yapmak

MİKRO V14 Muhasebe

40/16

4

MİKRO V14 programında İşletme defteri işlemlerini yapmak

MİKRO V14 İşletme Defteri

40/16

TOPLAM

160/80

 

KURS ANİMASYONU

Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi