Kocaeli Gazetesi
Elginkan Vakfı

Elginkan Vakfı kurucuları Elginkan ailesi ve Elginkan topluluğu şirketleridir. Vakıf 1985 yılında merhum Ümmehan Elginkan ve H. Ekrem Elginkan ile Türkiye’de birçok sanayi dalında üretim yapan Elginkan şirketleri topluluğu tarafından tescil edilerek hayata geçirilmiştir.

Hüseyin Ekrem Elginkan, vakfı kurarken şöyle diyor,

“Allah’tan bütün dileğim kurduğum bütün kurumların devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı bir kuruluş olarak insanlara iş olanağı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelen insanlara örnek olmasıdır.”

Elginkan Vakfı’nın kuruluş amaçları şunlardır.

Kültür değerlerini, tarihimizi, örf ve adetlerimizi ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, yaşatmak ve tanıtmaktır.
Bilim, sanayi ve teknoloji ve eğitim alanlarındaki faaliyetleri teşvik etmek.
Ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam olanaklarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak ve işletmektir.

***

Vakıf amaçlarında da belirttiği gibi ülkemizde eğitime ve hele hele mesleki eğitime çok önem vermektedir. Bu nedenle ülkenin değişik yerlerinde çeşitli okullar açmıştır. Mesleki eğitime verdiği önem nedeni ile önce 1994 yılında Manisa’da, 2003 yılında Bolu’da, 2006 yılında da İzmit’te Mesleki Teknik Eğitim Merkezleri açmıştır.

İzmit Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde her ay verilecek kurslar internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu merkezde Girişimcilik, Dış Ticaret, Pazarlama Satış, Fotoğrafçılık, Kaynakçılık, Ön Muhasebe, Bilgisayar, Bilgisayarlı Muhasebe Tasarım, Diksiyon, Stres yönetimi gibi çeşitli alanlarda kurslar ve eğitimler verilmektedir. Verilen bu kurslar ücretsiz olup, öğrencilerin ve öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçları okul tarafından karşılanmaktadır.

İzmit Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi tam bir üniversite gibidir. Üniversitelerden tek farkı çok disiplinli olmasıdır. Fiziki olarak bir okulda olması gereken her türlü araç ve gereç mevcuttur. Gerçekten bu eğitim kurumunda öğretmen, idareci, asistan, personel olarak çalışmak kimsenin tadamayacağı bir duygudur. Yöneticiler ve personel olağanüstü bir gayretle ve istekle çalışmaktadırlar. Okul Müdürü Ahmet Taşkın, Müdür Yardımcısı Ahmet Akçakaya, Müdür Asistanı Simay Apak ve adını burada yazamadığım diğer görevlilere kurum gelişmesi için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.

Elginkan ailesinin topluma “Dünya malı, dünyada insanlara faydalı olduğu sürece değer taşır. İnanlarımızdan kazandıklarımızı, eğitim hizmetleri ile insanlarımıza geri vereceğiz” ilkesini İzmit Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi yöneticileri fazlasıyla yerine getirmektedirler. Kurumda her ay yüzlerce öğrenci ücretsiz olarak eğitim almaktadır. Eğitim merkezi kurulduğu 2006 yılından bugüne kadar 92 bin öğrenciye aldıkları eğitim nedeniyle belge veya sertifika vermiştir.

Ülkemizde iyi ki böyle hayırsever vatandaşlar böyle vakıflar kurarak ülkemizdeki eğitimin gelişmesi, istihdam sağlanması, ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamaktadırlar.

Böyle vakıfları kurup eğitim alanında çalışmalar yapanları saygı ve şükranla anıyorum.