LİDERLİK VE MOTİVASYON

Seminer Amacı

 

Hızla değişen dünyada geleneksel yönetim anlayışı da değişmektedir. Günümüzde stratejik öneme sahip kurumlar gençlere teslim edilmektedir. 
Bilgi ve deneyim sahibi olmak yöneticilik için aranan temel şart olmaktan çıkmaktadır. Bunun yerine farklı düşünebilme ve organizasyon becerileri gelişmiş, liderlik becerilerini etkin kullanabilen gençler yönetici olarak tercih edilmektedirler. 
Bu program; kişilerin liderlik becerilerinin farkında olmalarını, liderlik için gerekli olan temel bilgileri edinmelerini ve liderlik yeteneklerini geliştirerek etkin kullanmalarını hedeflemektedir.

 

Seminer İçeriği

 
 • Liderlik tarzları 

 • Başarı stratejileri 

 • Yönetim stratejileri 

 • Girişimcilik 

 • Kariyer yönetimi 

 • Çatışma yönetimi 

 • Toplantı yönetimi 

 • Kriz yönetimi 

 • Stres yönetimi 

 • Zaman yönetimi 

 • Zorluklarla etkin mücadele etme 

 • Beden dilini etkin kullanma 

 • Hedef belirleme 

 • Özgüven geliştirme 

 • Duygusal gerilimle baş edebilme teknikleri 

 • Düşünme becerilerini geliştirme teknikleri 

 • Karar verme teknikleri 

 • İkna etme teknikleri 

 • Motive etme teknikleri 

 • Etkili konuşma ve sunum teknikleri 

 • Problem çözme teknikleri 

 • Konsantrasyon teknikleri 

 • Protokol ve nezaket kuralları

 

 

Katılımcı Profili

 

Yöneticiler, Yönetici adayları, Politikacılar

 
  Süre  
  1 Gün (6 Saat)