YAZIŞMA KURALLARI

Seminer Amacı

El yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Seminer İçeriği

Resmi Yazı, Resmi Belge, Resmi Bilgi, Elektronik Ortam, Belge, Dosya Planı, Yazı Alanı gbi tanımlar,

·         Resmi Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi,

·         Yazı Tipi ve Karakter,

·         Resmi Yazıda Başlık,

·         Sayı ve Evrak Kayıt Numarası,

·         Tarih, Konu, Gönderilen Makam, İlgi, Metin, İmza, Onay, Koordinasyon, Adres, Gizli Yazılar,

Katılımcı Profili

18 Yaşını Doldurmuş Yetişkinler.

Süre
1 Gün 4 Saat