x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


TS-EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK

Seminer Amacı

Kalite Denetimleri kuruluş içinde kalite sisteminin etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli yöntem aracıdır. Denetim sonucunda düzeltici önlemlerin ve iyileştirmelerin tanımlanması ve uygulamaya konması hedeflenmektedir.

Geçişte bir kısmı sektör bazında olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası Kalite Güvenliği standardı geliştirilmiş ve işletmelerin kalite yeteneğini sorgulamak amacıyla talep edilmiştir.

ISO Standart serisi ISO-9000'in Kalite Güvenliği standardı olarak devreye alınmasıyla ulusal ve uluslararası zeminde  mevcut olan kalite talepleri konusunda lisan birliği oluşturma isteği de gerçekleşmiş olmaktadır. Bu standartlar değişik kalite sistem seviyeleri için gerekli kalite taleplerini belirlemekte ve özellikle Kalite Güvenliği uygulamalarının işletme yönetimi tarafından sistematik ve periyodik bir biçimde denetlenmesini gerekli kılmaktadır. Uygulamanın amaç ve kapsamının yeterince anlaşılması, yönetimin desteğinin sağlanması ve bunlara ek olarak denetimleri gerçekleştirmekle görevli kişilerin bu konuda yeterli semineri görmüş olmaları işletmelerde denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaktadır.

 

 

 

 

ISO 9001-2015 Kalite Güvence Standardının gereklerinden biri olan Kalite denetimi, Kalite güvence sisteminin etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli organizasyonel bir araçtır. Kuruluşun, kalite güvence sisteminin referans alınan standarda uygunluğunu ve etkin olarak uygulanıp, uygulanmadığının görülebilmesi, sistemin zayıf noktalarının tespit edilebilmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin bir sistem dahilinde izlenebilmesi için oluşturulması gereken denetim sistemi ile ilgili temel bilgileri vermektir.

 

Seminer İçeriği

 
 • Denetim Nedir? Niçin uygulanır? Denetim tipleri,

 • Denetim Standartları,

 • Baş denetçi ve denetçilerin görevleri,

 • Denetçilerin özellikleri,

 • Denetim teknikleri,

 • Denetim Planlaması,

 • Soru listesi nasıl hazırlanır, kullanılır?

 • Denetim açılış toplantısı,

 • Denetimin uygulanması (Veri toplanması),

 • Örnek denetim uygulamaları,

 • Sınav

 
     

 

Katılımcı Profili

 

İşletme yöneticileri, kalite bölümü veya diğer bölümlerde çalışmakta olup kuruluş içi kalite denetçisi olarak atanacak personel.

NOT : Bu eğitime katılabilmeniz için daha önce TS-EN ISO 9001-2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ eğitimini almış olmanız gerekmektedir.

 
     
  Süre  
  2 gün 12 saat