Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - AutoCAD Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - AutoCAD Geliştirme Ve Uyum Eğitimi
Kursun Amacı
  AutoCAD programını kullanarak ilgili meslek dallarında çeşitli 2D ve 3D çizim, proje ve tasarımları yapabilmek.  
     
  Kursun İçeriği  
 
  • A. KATI MODELLEME ARAÇLARI

  • B. KATI MODEL DÜZENLEME KOMUTLARI

  • C. GÖRSELLEŞTİRME

  • D. YÜZEY MODELLEME VE DÜZENLEME (SURFACE MODEL)

  • E. AĞ MODELLEME VE DÜZENLEME (MESH MODEL)

 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
 

1. Meslek lisesi mezunu, MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
4. Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim Geliştirme Uyum Eğitimini almış olmak.

 
     
  Kimler Katılabilir?  
  Serbest veya işletmelerde çalışan teknik elemanlar.
Endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve fakültelerin mühendislik, mimarlık bölümlerinden yada teknik eğitim fakültelerinden mezun olup işsiz olanlar veya 
Üniversite, MYO (makina, inşaat, mimarlık bölümü) son sınıf öğrencileri,
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  AutoCAD programını kendi meslek alanlarındaki tasarım ve proje çalışmalarında etkin bir biçimde kullanabilme bilgi ve becerisi edinir.  
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
  İşletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında.  
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  Fabrika ve işyerlerinde; tasarım ve projelendirme alanında çizim tasarım elemanı.  
     
  Süre  
  Toplam kurs süresi 40 saattir.
Hafta içi düzenlendiğinde 4 hafta sürer.   18:00-22:00  saatleri arasında düzenlenir.
Hafta sonu düzenlendiğinde 4 hafta sürer. 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - AutoCAD Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 40 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

 

MODÜL1:AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME

A.  KATI MODELLEME ARAÇLARI

1. 3 boyut ara yüzünün tanıtımı,

2. View Control, Visual styles Control,

3. 3 boyut, eksen ve düzlem kavramları,

4. UCS’nin  kullanılması  (face,  named,  object,  previous,  view,  world,origin, rotate x,y,z),

5. Dynamic UCS (F6),

6. 3 boyut modelleme yöntemleri,

7. Polysolid,

 

 

 

 

2

8. Box,

9. Wedge,

10. Sphere,
11. Cylinder,

12. Cone,

13. Torus,

 

 

 

 

2

14. Pyramid

15. Extrude,

16. Presspull,

17. Revolve,

18. Sweep,

19. Loft

 

 

 

 

 

 

2

 

B.  KATI MODEL DÜZENLEME KOMUTLARI

1. 3d move,

2. 3d align,

3. 3d mirror,

4. 3d rotate,         

 

 

 

 

 

2

 

5. Align,

6. 3d array,

7. Interference checking,

8. Slice,

 

 

 

 

 

2

 

9. Thicken,

10. Convert to solid,

11. Convert to surface,

12. Extract edges,

 

 

 

 

 

 

2

 

 

13. Extract isolines,

14. Union,

15. Subtract,

16. Intersect,

 

 

 

 

 

     2

 

17. Extrude faces

18. Move faces

19. Offset faces

20. Delete faces

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

21. Rotate faces,

22. Taper faces,

23. Copy faces,

24. Color faces,

25. Filled edges

26. Chamfer edges,

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

27. Copy edges,

28. Color edges,

29. Imprint,

30. Separate,

31. Shell,

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

32. Section,

33. Section plane,

34. Section plane jog,

35. 3d clip,

36. Flatshot,

37. Solprof

 

 

 

 

2

 

C.  GÖRSELLEŞTİRME

1. Materials (malzeme atama),

2. Background (Arka plan),

3. Sahne Işıklar,

4. Render,                    

 

 

 

 

 

2

 

MODÜL2: AUTOCAD İLE YÜZEY VE AĞ MODELLEME

A. YÜZEY MODELLEME VE DÜZENLEME

 (SURFACE MODEL)

1. Network surface,

2. Planar surface,

3. Loft,

4. Sweep,

5. Revolve,

 

 

 

 

2

 

6. Extrude,

7. Surface Blend,

8. Surface Path,

9. Surface Offset,

10. Surface Associativity,

 

 

 

 

2

 

11. Nurbs Creation,

12. Surface Fillet,

13. Surface Trim,

14. Surface Untrim,

15. Surface Extend,

16. Surface Sculpt,

 

 

 

 

2

 

17. Surface Cv Edit Bar,

18. Convert To Nurbs,

19. Surface Show Cv,

20. Surface Hide Cv,

21. Surface Rebuild,

22. Surface Cv Add

23. Surface Cv Remove

 

 

 

 

 

 

     2

 

B.  AĞ MODELLEME VE DÜZENLEME (MESH MODEL)

1. Mesh (Box, Cone, Cylinder, Pyramid, Sphere, Wedge, Torus),

2. Mesh Primitive Options,

3. Revolved Surface,

4. Edge Surface,

 

 

 

 

 

2

 

5. Ruled Surface,

6. Tabulated Surface,

7. Smooth  Mesh  (Yumuşatma):  Smooth  More,  Smooth  Less,    Refine Mesh, Add Crease, Remove Crease,

8. Smooth Object (meshsmooth),

 

 

 

 

 

2

 

9. Mesh Tessellation Options,

10.Mesh Edit: Extrude Face, Split Face, Merge Face, Spin Triangle    Face, Close Hole, Collapse Face Or Edge,

11.Convert Mesh (Convert to Solid, Convert to Surface),

12.Smooth,  Optimized,  Smooth,  Not  Optimized,  Faceted,  Optimized, Faceted, Not optimized,

 

 

 

 

 

2

 

13.Mesh Modellerin Kesitini Almak,

14.Mesh  Model  Seçim  İşlemleri:  Culling,  Selection  Mode  (No  filter, Vertex, Edge, Face, Solid History),

15.Gizmo ( Move Gizmo, Rotate Gizmo, Scale Gizmo, No Gizmo),

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - AutoCAD Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 40 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Katı modelleme yapmak ve görselleştirmek

AutoCAD ile Katı Modelleme ve Görselleştirme

40/24

2

Yüzey ve Ağ modellemek

AutoCAD ile Yüzey ve Ağ Modelleme

40/16

TOPLAM

80/40

 

KURS ANİMASYONU

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - AutoCAD Geliştirme Ve Uyum Eğitimi