x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Kursun Amacı:

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi kurs programını bitiren bireylerin; dış ticaret takibi ,ithalat-ihracat süreci, dış ticaret mevzuatı ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

 • Para politikası ve buna bağlı olarak ticaret anlaşmalarına yönelik işlemleri yapması,

 • Dış ticaret işlemlerini öğrenerek ithalat-ihracat sürecini takip etmesi,

 • Dış ticaret mevzuatı, kambiyo işlemleri, fikri sınai haklar ve tahkim hakkında bilgi sahibi olması,

 • Dış ticarette finansman ve banka işlemlerini yürütebilmesi,

 • Ticari faaliyetlerine yönelik muhasebe işlemlerini gerçekleştirmesi,

 • Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik sürecinin takibini yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

 

Kimler Katılmalı:

 • Yükseköğretim kurumlarının dış ticaret ile ilgili alan ve dallarından mezun olmak,

 • Diğer yükseköğretim programlarından mezun olup dış ticaret alanında çalışıyor olmak.

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

20 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

 • Yükseköğretim kurumlarının Dış Ticaret ile ilgili alan ve dallarından mezun olmak(Ön lisans mezunu),

 • Diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Dış Ticaret alanında çalışıyor olmak.

 

Süre

Toplam kurs süresi 80 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi sabah 09:00-13:00 öğle 13:00-18:00 akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

 

 

KURS PLANI

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

TARİH

SAATLER

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

5

5

PARA POLİTİKALARI VE TİCARET ANLAŞMALARI

Para Kavramı

Para Kavramının Özellikler

Para Kavramının Fonksiyonları

Kıymetli Evraklar

 

 

 

 

5

10

Menkul Değerler

T.C. Merkez Bankası

T.C. Merkez Bankasının Yapısı

T.C. Merkez Bankasının Görevleri

Para Politikası

Para Politikası Araçları

Para Politikası Araçlarının Özellikleri

 

 

 

 

5

15

Merkez Bankası ve Para Politikası

Para Piyasası

Para Piyasasının Özellikleri

Para Piyasası Yapıları

Açık Piyasa İşlemleri

Uluslararası Para Piyasaları

Para Piyasalarının Karşılaştırması

 

 

 

 

1

20

Ticaret Anlaşmaları

 

 

4

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Dış Ticaretin Önemi ve Ülkemizdeki Gelişimi

Dış Ticaret Kavramı

 

 

5

25

Dış Ticaret Türleri

Dış Ticaret İşlem Basamakları

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

 

 

 

 

5

30

Belgelerin Saklanması

Dış Ticaret Politikası Kavramı

Dış Ticaret Politikaları

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

Uluslararası Pazar Yapıları

Serbest Bölgeler ve Avantajları

 

 

 

 

2

35

Yatırım Kararı

 

 

3

DIŞ TİCARET MEVZUATI, KAMBİYO İŞLEMLERİ FİKRİ,

SINAİ HAKLAR VE TAHKİM

Kambiyo Rejimini

Kambiyo Rejimine Göre Yapılan Dış Ticaret Faaliyetleri

İhracatta Bankacılık İşlemleri

İhracatta Kredi Türleri

 

 

5

40

Gümrük Kavramını

Gümrük Mevzuatı Genel Esasları

Gümrük Mevzuatı Sürecini

İthalat ve İhracata Yönelik Gümrük Belgeleri

İthalat ve İhracata Yönelik Gümrük Uygulamaları

Türkiye’de İhracata Yönelik Devlet Yardımları

 

 

 

 

5

45

DIŞ TİCARET FİNANSMANI VE BANKA İŞLEMLERİ

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

INCOTERMS 2010

İhracat ve İthalat Finansman Yöntemleri

İhracatta Finansman Sağlayan Kuruluşlar

 

 

 

 

3

50

Gümrük Mevzuatına Bağlı Olarak İlgili Finansman Yöntemleri

Dış Ticaret Finansman Yöntemleri

Dış Ticaret Ödeme Yöntemleri

 

 

2

DIŞ TİCARETTE MUHASEBE İŞLEMLERİ

Ticaret Kavramını

Tacir Kavramını

Tacir Türleri

 

 

5

55

Kayıt Sistemleri

Bilanço Usulüne Göre Kayıt Sistemi

Muhasebe Kavramı

Muhasebe İlkeleri

 

 

 

 

5

60

Dış Ticaret Muhasebesi Kavram Ve Yöntemleri

Tek Düzen Hesap Planı

Tek Düzen Hesap Planı Uygulama Esasları

 

 

 

 

4

65

İhracat Kayıtları

İthalat Kayıtları

 

 

 

 

1

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK SÜRECİ

Yönetim Kavramı

 

 

 

 

5

70

Yönetim Bilimi İlke ve Yöntemleri

Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı

Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletmeler Açısından Önemi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreci

 

 

 

 

5

75

Dağıtım Kanalları

Lojistik Kavramı

 

 

 

 

5

80

Lojistik Süreç Takibi

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Sürecin İlişkisi

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU TABLOSU

MODÜL  ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

PARA POLİTİKALARI VE TİCARET ANLAŞMALARI

Para politikası ve buna bağlı olarak ticaret anlaşmalarına yönelik işlemleri yapar.

 • Para kavramı ve paranın özelliklerini yazar.
 • Merkez Bankası ve para politikası araçlarını karşılaştırma yapar.
 • Para piyasasının özelliklerini tartışır.

16

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Dış ticaret işlemlerini öğrenerek ithalat ihracat sürecini takip eder

 • Dış ticaret işlemlerini açıklar.
 • Dış ticarette kullanılan belgeleri düzenler.
 • Dış ticaret politikaları ve uluslararası pazarlama işlemlerini öğrenir.

16

DIŞ TİCARET MEVZUATI, KAMBİYO İŞLEMLERİ FİKRİ,SINAİ HAKLAR VE TAHKİM

Dış ticaret mevzuatı, kambiyo işlemleri, fikri sınai haklar ve tahkim hakkında bilgi sahibi olur.

 • Kambiyo rejimi ve ihracatta bankacılık işlemlerini açıklar.
 • Gümrük mevzuatı genel esasları ve ithalat/ İhracatta gümrük uygulama belgelerini düzenler.

8

DIŞ TİCARET FİNANSMANI VE BANKA İŞLEMLERİ

Dış ticarette finansman ve banka işlemlerini yürütür.

 • İhracatın finansmanı ve ihracata yönelik finansman sağlayan kuruluşların faaliyetlerini tanıtır.
 • Dış Ticaret Finansman Yöntemlerini tanır.

8

DIŞ TİCARETTE MUHASEBE İŞLEMLERİ

Dış ticarette muhasebe işlemlerini gerçekleştirir.

 • Ticaret ve tacir kavramı ile tacir türlerini açıklar.
 • Dış ticarette muhasebe işlemlerini açıklar.
 • Dış ticarette tekdüzen hesap planı ve kayıt işlemlerini yapar.

16

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK SÜRECİ

Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik sürecinin takibini yapar.

 • Tedarik zinciri yönetimi kavramını öğrenir.
 • Tedarik zinciri yönetimi aşamalarını öğrenir.
 • Lojistik sürecini öğrenir ve takibini yapar.

16

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati)

80

 

KURS ANİMASYONU

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi