x (Kapat)


“Elginkan Vakfı ismini kullanarak, öğrencilerden kişisel bilgi ve para isteyenlere

itibar etmeyiniz.”


Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi

İÇERİK

1. Topluluk Önünde Konuşmanın Temel Parçaları, Esasları

1.1. İlk Adım: Dinlemek-Nitelikli Dinlemek,

1.2. Hazırlık ve Planlama,

1.3. Tema ve Etkileyici Tema Geliştirmek,

1.4. Konuşmanın Yazılı Biçimi-Konuşma Yazmak,

1.5. Sunuş Planı, Yöntemleri, Sistemleri,

2. Konuşmacının Temel Parçaları ve Esasları

2.1. Konuşmacının Beden Dili,

2.2. Konuşmacının Ruhsal Durumu, Korku ve Stres,

2.3. Konuşmacının Sesi, Üslubu, Nefes ve Artikülasyonu,

2.4. Konuşmacının Prova Yöntemleri, Alıştırmalar,

2.5. Konuşmacının Egzersizleri, Son Beş Dakika Yöntemi,

3. Mekan ve Dinleyiciler, Küçük-Orta-Büyük Mekan Hazırlıkları

3.1. Konuşulacak Yer İle Tanışma,

3.2. Dinleyiciler- Hedef Kitle- Küçük, Orta, Büyük Gruplar,

3.3. Dinleyicilerin Soruları, Konuşmacının Yanıtları,

3.4. Görsel Öğeler- Araç ve Gereçler- Işık- Ses,

3.5. Konuşmacının Okuması, Okunacak Metin,

4. Basın-Medya Plan ve Esasları, Mizah-Espri-Risk Şablonu-Gerçeklik

4.1. Konuşulacak Dil ile Yazılı Konuşma Metni,

4.2. Okunabilecek Bir Konuşma,

4.3. Kâğıttan Okuma, Yansıtıcıdan Konuşma, Konuşma Sesi,

4.4. İkna ve İnandırma,

4.5. Basın Toplantıları

 

PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Lise veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak,

d. Daha önce diksiyon eğitimi aldığını belgeleyenler öncelikli tercih sebebi olacaktır.

Süre:

Toplam kurs süresi 74 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS MODÜLÜ

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Kurs Programı’nın süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanacak şekilde toplam 74 saattir.

MODÜL ADI

SÜRE

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMANIN TEMEL PARÇALARI, ESASLARI

20

KONUŞMACININ TEMEL PARÇALARI VE ESASLARI

22

MEKÂN VE DİNLEYİCİLER, KÜÇÜK-ORTA-BÜYÜK MEKÂN HAZIRLIKLARI

20

BASIN-MEDYA PLAN VE ESASLARI, MİZAH-ESPRİ-RİSK ŞABLONU-GERÇEKLİK

12

TOPLAM

74

 

KURS ANİMASYONU

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi