Fotoğraf Çekim ve Düzenleme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Fotoğraf Çekim ve Düzenleme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Katılımcılara temel fotoğraf eğitimi verilerek, fotoğraf makinesini kullanabilme becerisi kazandırmak ve fotoğraf çekimi sırasında / fotoğraf çekildikten sonra gerekli düzenlemeleri yapabilme davranışları kazandırmaktır.

Kursun İçeriği:

 • Fotoğraf nedir?
 • Fotoğraf makinelerinin tanıtılması ve sınıflandırılması,.
 • Ojektiflerin sınıflandırılması ve fotoğrafa etkileri.
 • Değişkenler (Enstantane, diyafram ve ISO kavramları)
 • Pozlama ve değişkenlerin doğru kullanımı.
 • DSLR makinelerde çekim modları ve görevleri.
 • Alan derinliği ve alan derinliğini etkileyen faktörler.
 • Kompozisyon kuralları vefotoğraf düzenlemede Kompozisyon.
 • Işık ve renk bilgisi ve fotoğraf düzenlemeye etkileri.
 • Çekim teknikleri.
 • Fotoğraf çekim uygulamaları.
 • Dijital fotoğrafta kullanılan kavramlar.
 • Görüntü işleme programları ile fotoğrafta yapılabilecek temel düzenlemeler.

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Fotoğraf makinesi sahibi olmak ya da kurs başladıktan sonra fotoğraf makinesi alacak olmak. Temel bilgisayar becerine sahip  olmak.

 Kimler Katılabilir?

En az lise mezunu olan, temel fotoğraf becerilerine sahip olmaya istekli ve bu eğitime gerekli zaman ve enerjiyi ayırabilecek olan kişiler katılabilir.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Temel fotoğraf bilgilerine sahip olarak, DSLR fotoğraf makinelerini kullanır hale gelir. Photoshop ya da benzeri  görüntü işleme ile ilgili kurslara katılmak isterse ön bilgi ve altyapıya sahip olur.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Özel sektörde fotoğrafçı olarak çalışabileceği gibi serbest fotoğrafçı olarak kendi işini de kurabilir. Fotoğraf çekimi gerektiren, emlak sektörü, satış ve pazarlama sektöründe ürün fotoğrafçılığı, basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde fotoğrafçılık  yapabilir. Basın sektöründe haber fotoğrafçılığı yapabilir. Sanat fotoğrafları üreterek sergi açabilir ve fotoğraflarını değerlendirebilir. Web ve sosyal medyada  (web tasarımında kullanılacak fotoğraflar ya da stok fotoğrafçılığı gibi) fotoğraf gerektiren konularda fotoğraflarını pazarlayabilir.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerin  tanıtım, pazarlama, reklam, basın ve halkla ilişkiler birimlerinde fotoğraf çekim elemanı olarak çalışabilir.

Süre:

Toplam kurs süresi 40 saattir. 4 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-12:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Fotoğraf Çekim ve Düzenleme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS MODÜLÜ

Fotoğraf Çekim ve Düzenleme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ

Fotoğraf makinesini tanıyıp ayarlarını yapar

 • Fotoğraf makinesi çeşitlerini sıralar ve kullanır.
 • Objektif çeşitlerini ve kullanımını bilir.
 • Fotoğraf makinesi ayarlarını yapar.
 • Dijital fotoğraf makinesi ayarlarını yapar.
 • Doğal ve yapay ışık kaynaklarını kullanır.

24

FOTOĞRAF DÜZENLEME TEKNİKLERİ

Bilgisayarda fotoğraf düzenleme ve arşivleme yapar.

 • Fotoğraf çekiminde kullanılan yardımcı ekipmanları tanır ve kullanır.
 • Fotoğraflarda gerekli kompozisyon ögelerini uygular.
 • Fotoğraf çekim tekniklerini ve kullanımını bilir.
 • Fotoğraf arşivleme işlemini gerçekleştirir.

16

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

40

 

KURS ANİMASYONU

Fotoğraf Çekim ve Düzenleme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi