Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (SolidWorks)

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (SolidWorks)

Kursun Amacı:

Katılımcılara; SolidWorks programında iki boyutlu (Sketch) çizim ortamında çizim yapması, katı model oluşturmaları ve yüzey çalışmalarıyla ürün tasarlamaları, model parçaların birleştirildiği montajların oluşturulması, montajların hareketlendirildiği kinematik animasyonların oluşturulması, model parçaların teknik resimlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

·         SolidWorks programı kullanarak iki boyutlu çizim yapılması,

·         SolidWorks programı kullanarak katı ve yüzey model çizimlerin yapılması,

·         SolidWorks programında katıların montaj işlemlerini gerçekleştirmek, hareketlendirme işlemleriyle animasyonlar oluşturmak,

·         SolidWorks programı kullanarak katı model parçaların teknik resimleri alınması

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

İyi derecede teknik resim bilgisine sahip olmak, 2 boyutlu çizim programını biliyor olmak, Kurs Programının öngördüğü temel becerileri geliştirecek yeterliliğe [fiziksel, psikomotor) sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

Ürün geliştirme ve yeni projelerle ilgili çalışma yapanlar, Tasarım ofislerinde çalışanlar, ARGE çalışanları, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da öğrenci olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Bilgisayar destekli tasarımlar yaparak üretim için gerekli bilgi ve beceriler kazanılır.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Havacılık, Otomotiv başta olmak üzere Kamu ve özel sektörün ARGE birimleri, tasarım ve ürün geliştirme kısımlarında çalışabilirler.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

Ürün geliştirme elemanı, Tasarım Elemanı.

Süre:

Toplam kurs süresi 60 saattir. 6 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-14:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-14:00 veya 14:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (SolidWorks)

TARİH

SAATLER

SÜRE

KÜMÜLATİF SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

1

1

MODÜL 1- SOLİDWORKS İLE TASLAK MODELLEME:                                   A. PROGRAM TANITIMI

1.Genel tanıtım,

2. Modüllerin aktif edilmesi,

B. PROGRAMI BAŞLATMAK 

1. (New) yeni doküman sayfası açmak,

2. (Open) kayıtlı bir dosyayı açmak,

3. Mevcut bir parçayı explorer'dan açmak,

 

 

 

 

1

2

4. Solidworks doküman dosyalarının uzantıları,

5. (Save) çalışmaları kaydetmek, 

6. (Part) parça dosyasından yeni teknik resim dosyası açmak,

7. Solidworks ekranının tanıtılması,

8. Standart araç çubuğu, 

9. (Filters) filtreleme araç çubuğunun tanıtılması,

10. (View) görünüş araç çubuğunun tanıtılması,

11. (Standart view) standart görünüş araç çubuğunun tanıtılması,

12. (Feature menager desing tree) soy ağacının tanıtılması,

13. Sağ tuş menüleri,

14. Mause yardımıyla sürüklemek ve bırakmak özelliği,

15. Açık belgeler arasında sürükleme yapmak ve bırakmak,

16. Seçme metotları,

17. Klavye kısa yol tuşları,

C. SKETCH (TASLAK) ÇİZMEK

1. Sketch (2D taslak çizim) menüsünün tanıtılması,

2. Sketch araç çubuğunun ekrana çıkarılması,

 

 

 

 

 

2

4

3. Sketch araç çubuğuna buton ilave etme,
4. Taslak çizim düzlemlerinin açılması,

5. Çizim düzleminde kullanılan ortak terimlerin tanıtılması,

6. Taslak çizimlerin silinmesi,

7. Taşıma, döndürme ve kopyalama, işlemleri,

8. Taslak çizimleri ölçekleme,

9. Sketch araç çubuklarının kullanılması,

10. (Line) taslak doğru çizimi,

11. (Circle) taslak daire çizimi,

12. (Center point arc) merkezi bilinen yay çizimi,

13. (Tangent arc) teğet yay çizimi,

14. (3point arc) 3 noktadan geçen yay çizimi,

 

 

 

 

2

6

15. (Rectangle)  taslak dörtgen çizimi,

16. (Parallelogram) paralel kenar çizimi,

17. (Ellipse) taslak elips çizimi, 

18. (Partial ellipse) parçalı elips çizimi,

19. (Polygon) taslak çokgen çizimi,

20. (Point) nokta, 

21. (Centerline) eksen çizgisi

22. (Parabola) parabol çizimi

 

 

 

 

 

2

8

D. TASLAK DÜZENLEME KOMUTLARI

1. (Fillet) köşeleri yuvarlatmak,

2. (Chamfer) köşelere pah kırmak,

3. (Linear sketch pattern) doğrusal dizin kopyalama,

4. (Circular sketch pattern) dairesel dizin kopyalama,

5. (Offset entities) çizgiyi içeri veya dışarı kopyalama,

6. (Mirror entities) taslak çizimin eksene göre aynalanması,

7. (Dynamic mirror entities) anında aynalama,

8. (Extend)  uzat komutunun açıklanması,

9. (Trim) budama,

10. (Construction geometry ) geometrinin değiştirilmesi,

11. (Split entities) 2D çizgilerin bölünmesi

12. (Jog line ) oyuk oluşturma

13. (Belt/chain) kayış bağlantı

14. (Make block) blok yapmak

15. (Face curves) yüzeylerin üzerinde 3D yol yapılması

16. (Intersection curves) arakesit 3D yol

17. (spline on surface) yüzeyler üzerinde yollar çizilmesi

18. (make path)  hareket yolu elde etmek

19. (text) sketch üzerine yazı yazmak,

20. (convert entities) model kenarlarını sketch çizgiye dönüştürmek,

 

 

 

 

 

2

10

MODÜL 2- SOLİDWORKS İLE KATI VE YÜZEY MODELLEME: 

A.ÜÇ BOYUT KATI MODELLEME

1.Referans Elemanlarının Atanması (Reference Geometry)

2.Düzlem (Plane)

3.Eksen Atama (Axis)

4.Koordinat Sistemi (Coordinate System)

5.Nokta YerleŞtirme (Point)

6.Montaj İlişkisi Eşleştirme Referansı (Mate Reference)

7.Katı Modelleme Komutları

8.Kalınlık Vererek Katı Model OluŞturma (Extruded Boss/Base)

9.Katıları  Kalınlık Vererek Birbirinden Çıkarma (Extruded Cut)

 

 

 

 

2

12

10.Döndürerek Katı Oluşturma (Revolved Boss/Base)

11.Döndürerek Çıkarma (Revolved Cut)

12.Yol Kullanarak Katı Oluşturma (Swept Boss/Base)

13.Yol Kullanarak Çıkarma (Swept Cut)

14.Yüzeyler Arasında Katı OluŞturma (Loft Boss/Base)

15.Yüzeyler Arasında Çıkarma (Loft Cut)

16.Katılarda Kavis Oluşturma (Fillet)

17.Katılarda Pah Oluşturma (Chamfer)

 

 

 

 

2

14

18.Doğrusal-Dikdörtgensel Çoğaltma (Linear Pattern)

19.Dairesel Çoğaltma (Circular Pattern)

20.Katıları Aynalama (Mirror)

21.Eğrisel Yol ile Çoğaltma (Curve Driven Pattern)

22Taslak Çizime Uygun Çoğaltma (Sketch Driven Pattern)

23.Tablo Değerleri ile Çoğaltma (Table Driven Pattern)

24.Doldurarak Çoğaltma (Fill Pattern)

25.Destek-Feder (Rib)

26.Yüzeylere Eğim Verme (Draft)

 

 

 

 

2

16

27.Katılara Et Kalınlığı Verme (Shell)

28.Kubbe Oluşturma (Dome)

29.Sarmalama (Wrap )

30.Katı Modeli Parçalara Ayırma (Split)

31.Delik Sihirbazı (Hole Wizard)

32.Esnek Deformasyon (Flex)

33.Girinti Oluşturma (İndent)

34.Bileşenleri Birleştir (Join)

 

 

 

 

2

18

35.Birleştir (Combine)

36.Gövdeleri Taşı/Kopyala (Move /Copy/Bodies)

37.Katı Yüzey Silme (Delete Solid /Surface)

38.Yüzey Taşıma (Move Face )

39.Deformasyon-Şekil Değiştirme (Deform)

40.Katı Model Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar

 

 

 

 

1

19

B. ÜÇ BOYUTLU YÜZEY OLUŞTURMA

1.Yükseklik Vererek Yüzey Oluşturma (Extruded Surface)

2.Döndürerek Yüzey Oluşturma (Revolved Surface)

3.Yol Kullanarak Yüzey Oluşturma (Sweep Surface)

4.Yolu Takip Et (Follow Path)

5.Normali Sabit Tut (Keep Normal Constant)

6.Yol Boyunca Normal Kıvrıl( Twist Along Path With NormalConstant)

7.İki veya  Daha Fazla Geometrik Şekil Arasına Yüzey Oluşturma (Loft .Surface)

8.Düzlemsel Yüzey  Oluşturma (Planar Surface)

9.Yüzey Örme (Filled Surface)

10.Yüzey Öteleme (Offset Surface)

11.Cetvel Yüzeyler Oluşturma (Ruled Surface)

12.Kenara Teğet Yüzey Oluşturma (Tangent to Surface)

13.Kenara Dik Yüzey Oluşturma (Normal to Surface)

14.Kenara Belirli Açıda Yüzey Oluşturma (Tapered to Vector)

 

 

 

 

2

21

15.Kenara Teğet Yüzey Oluşturma (Perpendicular to Vector)

16.Süpürerek Yüzey Oluşturma (Sweep)

17.Kavis Yüzey (Fillet Surface)

18.Yüzey Silme (Delete Face)

19.Yüzeyi Değiştir (Replace Face)

20.Yüzey Uzatma (Extend Surface)

21.Yüzey Kırpma / Budama (Trim Surface)

22.Budamayı Geri Al (Untrim Surface)

23.Yüzeyi Dikerek Birleştir (Knit Surface)

24.Yüzeye Kalınlık Ver (Thicken)

25.Yüzeye Kalınlık Vererek Kesme (Thickened Cut)

26.Yüzey İle Kesme (Cut With Surface)

 

 

 

 

1

22

27.Eğriler (Curves)

28.Ayrım Çizgisi (Split Line)

29..Eğriyi Yansıtma (Project Curve)

30.Kompozit Eğri (Composite Curve)

31.Tablodan Değer Girerek Eğri Ekle (Curve Through XYZ Point)

32.Referans Noktaları Boyunca Eğri Ekle (Curve Through Reference Point)

33.Helis ve Spiral (Helix and Spiral)

 

 

 

 

2

24

34.CAD / CAM PROGRAMLARI ARASINDA VERİ  DÖNÜŞÜMLERİ

35.Veri (Data) DönüŞüm Programları Neden Gerekmektedir

36.DXF (*.dxf) Dosya Uzantısı ve Özellikleri

37.IGES (*.iges, *.igs, *.ige) Dosya Uzantısı ve Özellikleri

38.STEP (*.step, *.stp, *.ste) Dosya Uzantısı ve Özellikleri

39.ACIS SAT (*.sat, *.sab) Dosya Uzantısı ve Özellikleri

40.STL (*.stl) Dosya Uzantısı ve Özellikleri

 

 

 

 

2

26

MODÜL 3. KATILARIN MONTAJI (ASSEMBLY)

1.Montaj Sayfasının Açılması

2.Montaja Bileşen (Parça) Ekleme (İnsert Components)

3.Montaj İlişkisi Ekleme-Eşleme(Mates)

 

 

 

 

 

2

28

4.Standart Montaj İlişkileri  (Standart Mates)

5.Gelişmiş Montaj İlişkileri (Advanced Mates)

6.Mekanik Montaj İlişkileri (Mechanical Mates)

7.Montaja Yeni Parça Ekleme (New Part)

 

 

 

 

 

2

30

8.Montaja Alt Montaj Ekleme (New Assembly)

9.Montaj İlişkileri ile Ekleme (Copy With Mates)

10.Montaj İlişkilerini Düzenleme (Edit Component)

11.Montaj İlişkilerini Taşıma (Move Component)

 

 

 

 

2

32

12.Montaj İlişkilerini Döndürme (Rotate Component)

13.Montaj Bileşenlerini Doğrusal Çoğaltma (Linear Component Pattern)

14.Montaj Bileşenlerini Dairesel Çoğaltma (Circular Component Pattern)

15.Montaj Bileşenlerini Unsura Dayalı Çoğaltma (Feature Driven Component Pattern)

 

 

 

 

2

34

16.Montaj Bileşenlerini Aynalama (Mirror Components)

17.Montaja Akıllı Bağlantı Elemanları Ekleme (Smart Fasteners)

18.Montaj İlişkilerini Göster/Gizle (Show/Hidden Components)

 

 

 

 

2

36

A.Montaja Unsur Ekleme (Assembly Features)

1.Delik Dizisi (Hole Series)

2.Delik Sihirbazı (Hole Wizard)

3.Tek Delik (Simple Hole)

4.Kalınlık Vererek Kesme (Extruded Cut)

5.Döndürerek Kesme (Revolved Cut)

 

 

 

 

2

38

6.Kayış/Zincir (Belt/Chain)

7.Kaynak Boyu  (Weld Bead)

8.Malzeme Listesi (Bill of Materials)

9.Patlatma Görünümü (Exploded View)

 

 

 

 

2

40

B.MONTAJLARDA HAREKET-ANİMASYON OLUŞTURMA (MOTİON STUDY)

Animasyon (Animation)

1.Animation Wizard (Animasyon Sihirbazı)

2.Autokey (Otomatik Anahtar)

3.Ad/Update Key (Anahtar Ekle/Güncelle)

 

 

 

 

2

42

C.Basic Motion (Temel Hareketler)

1.Motor (Motor Hareketi)

2.Spring (Yay Hareketi)

 

 

 

 

2

44

3.Contact (Hareket Teması)

4.Gravity (Yerçekimi Hareketi)

5.Save Animation (Animasyonu Kaydet)

 

 

 

 

2

46

MODÜL 4. KATILARIN TEKNİK RESİMİNİ ALMA

1.Teknik Resim Sayfasının Açılması (Drawing)

2.Çalışma Sayfasının Ayarlanması

3.Teknik Resmin Yerleştirilmesi (View Layout)

4.Model Görünümü (Model View)

5.Standart 3 Görünüş  (Standart 3 View)

 

 

 

 

2

48

6.Yansıtılmış Görünüş (Projected View)

7.Yardımcı Görünüş OluŞturma (Auxiliary View)

8.Kesit Görünüş (Section View)

9.Döndürülmüş Kesit GörünüŞ (Aligned Section View)

10.Detay Görünüş (Detail View)

 

 

 

 

2

50

11.Kısmi Kesit GörünüŞ (Broken-Out Section)

12.Koparılmış Kesit Görünüş (Break)

13.Kırpılmış Görünüşler (Crop View)

14.Alternatif Konum Görünüşü (Alternate Position View)

 

 

 

 

2

52

Teknik Resmin Detaylandırılması (Annotation)

1.Akıllı Ölçülendirme  (Smart Dimension)

2.Modele Göre Ölçülendirme  (Model İtems)

3.Dilbilgisi Taraması –Yazım Denetimi (Spell Checker)

4.Not Ekleme (Note)

 

 

 

 

2

54

5.Balon Ekleme (Balloon)

6.Otomatik Balon Yerleştirme (Auto Balloon)

7.Manyetik Çizgi Ekleme (Magnetic Line)

 

 

 

 

2

56

8.Yüzey İşleme İşaretleri (Surface Finish)

9.Kaynak Sembolü (Weld Seymbol)

10.Delik Bilgisi (Hole Callout)

 

 

 

 

 

2

58

11.Geometrik Toleranslar (Geometric Tolerance)

12.Referans Elemanı (Datum Feature)

13.Merkez İşareti (Center Mark)

 

 

 

 

 

2

60

14.Merkez Çizgisi (Centerline)

15.Tarama/ Doldurma (Area Hatch/Fill)

16.Revizyon Bulutu (Revision Cloud)

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (SolidWorks)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU

MODÜL  ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

İki Boyutlu Çizimler

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında iki boyutlu çizim komutlarını kullanarak geometrik şekiller çizer.

CAD programlarında gerekli ayarlamaları yaparak programı çizime hazırlar.

CAD programında iki boyutlu çizimler yapar.

CAD programında çizilen iki boyutlu çizimleri düzenler.

8

Katı ve Yüzey Model Çizimleri

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında üç boyutlu katı model ve yüzey modeller çizer.

CAD programında üç boyutlu katı model çizme ve düzenleme komutlarını kullanarak çizimler yapar.

CAD programında yüzey model çizme ve düzenleme komutlarını kullanarak çizimler yapar.

CAD / CAM programları arasında veri dönüşümlerini yapar

16

Katıların Montajı

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp katı modelleri çizilmiş parçaların montajını yapar.

Montaj sayfasına parça ve ilişki ekleme işlemlerini yapar.

Montaj unsurları arasında animasyon oluşturma işlemlerini yapar.

Montaj unsurları arasına basit hareket verme işlemlerini yapar.

20

Katıların Teknik Resmini Alma

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp katı modeller ya da montajların yeterli görünüşlerini çıkarır

CAD programını kullanarak katı modellerin görünüşlerini çıkarır.

Görünüşler üzerine gerekli detayları ekleme işlemlerini yapar.

Teknik resim sayfasının ayarlarını yaparak çıktısını alır.

16

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati)

60

 

KURS ANİMASYONU

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (SolidWorks)