Yönetici Asistanlığı (KOUSEM İş birliği ile)

KURS İÇERİĞİ

Yönetici Asistanlığı (KOUSEM İş birliği ile)

Kursun Amacı

Bağlı olduğu yöneticisini doğru anlama ve doğru temsil edebilme becerisine sahip, yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde yöneticine destek olan, büroyu etkin olarak yönetebilen, farklı insan profilleri ile etkili iletişim kurabilen, beden dilini amaca uygun kullanabilen, protokol kurallarını bilen ve uygulayabilen, güvenilir yönetici asistanları yetiştirmenin yanı sıra; kişisel gelişimini tamamlamak isteyen herkese bu desteği vermektir.

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

En az lise mezunu olmak.

Kimler Katılabilir?

En az lise mezunu olup; iş arayan, kamu ya da özel sektörde çalışmakta olup kendini geliştirmek isteyen ya da kişisel gelişimini tamamlamak isteyen herkes katılabilir.

Süre

Toplam Kurs Süresi: 48 saat

KURS PLANI

Yönetici Asistanlığı (KOUSEM İş birliği ile)

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

2

2

Sekreterlik Kavramı

Sekreterliğin Tarihçesi

Sekreterin görevleri

4

2

Sekreterliğin Sınıflandırılması

Sekreterlik Mesleğinin Önemi

Sekreter ve Yöneticide Olması Gereken Özellikler

İş Hayatında Sekreterliğin Yeri ve Önemi

6

2

Yönetici Asistanının Kavramı

Yönetici Asistanının Görevleri

Ofis Yönetimi İşlemlerini Yürütmek, Gelen-Giden Evrak İşlemlerini Yürütmek, İletişimi Sağlamak, Dokümanları Hazırlamak

8

2

Yönetici Asistanının Fiziksel Yönden Sahip Olması Gereken Özellikler

Yönetici Asistanının Bilgi ve Beceri Yönünden Sahip Olması Gereken Özellikler.

Yönetici Asistanının Duyuşsal Yönden Sahip Olması Gereken Özellikler

10

2

Büro İçinde Yönetici Sekreterinin Görevleri

Telefon Görüşmeleri, Randevuların Düzenlenmesi, Randevu Alma ve Verme Kuralları, Ziyaretçilerin Kabulü ve Ağırlanması, Ziyaretçilerin Karşılanması, Ziyaretçi İsimlerinin Kaydedilmesi, Büro Hostesliği, Seyahat Organizasyonu, Toplantıların Düzenlenmesi

12

2

Evraka Yönelik Dosya ve Arşiv Düzenlenmesi

Dosyalama Sistemleri

Alfabetik D.S.  Kronolojik D.S.  Bölgesel D.S.  Numaralı D.S.  Serial D.S.  Desimal D.S.  Konu Esasına Göre D.S.  Karma D.S.

Denetim

14

2

Bürolarda İş Basitleştirme Teknikleri

Bürolarda Verimlilik

Verimi ve Verimliliği Etkileyen Faktörler

16

2

İş Dağıtım Tekniği

Bürolarda İş Akımı Tekniği

İş Akım Şeması (Tablosu)

18

2

Bürolarda Hareket Ekonomisi Tekniği

Bürolarda Alan ve Yerleşme Etüt Tekniği

Yerleşim Planlaması

20

2

Fiziksel Koşullar ve Düzenlemeler

Büroda Estetik ve Dekorasyon

Bürolarda Yerleşme İlkeleri

Bürolarda Form Analizi Tekniği

22

2

ETKİLİ İLETİŞİM

İletişimin Temel Özellikleri

Temel İletişim Süreci İletişim Türleri

Sözlü İletişim, Sözsüz İletişim

24

2

İletişim Engelleri

İletişimde Etkin Dinleme

Etkin Dinleme Becerilerini Geliştirmek

26

2

Beden Dili

28

2

TELEFONDA KONUŞMA SANATI

Telefonda Konuşma Kuralları

Telefonda konuşurken yapılması gerekenler

Telefonu yönetmek

30

2

Telefon Konuşmasının İncelikleri

Telefona Cevap Verme

Telefonla Konuşma Teknikleri

Telefonda Protokol Kuralları

32

2

Protokol ve Nezaket Kuralları
İmaj
Giyiminin Özellikleri

34

2

Görgü ve Nezaket Kuralları
Hitaplar ve tanışma
Makamda davranış

36

2

Yönetimde Protokol Kuralları
Çatışma Çözme

38

2

Çatışma Çözme Stratejileri

40

2

Zaman Yönetimi

42

2

Zamanı İyi Kullanmanın Yararları

Bürolarda Yapılan İşler ve Zamanın İyi Kullanılmasına Etkileri

44

2

Kriz Yönetimi

46

2

Yazma Sanatı
Hızlı ve Etkili Yazma

48

2

Resmi Yazı Yazma Kuralları
Sınav

 

KURS MODÜLÜ

Yönetici Asistanlığı (KOUSEM İş birliği ile)

Kocaeli Üniversitesi İş birliği içinde açılacaktır. **MEB Onaylı Belge Düzenlenmeyecektir.

KURS ANİMASYONU

Yönetici Asistanlığı (KOUSEM İş birliği ile)