CNC Frezede Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

CNC Frezede Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması ve Yapılan uygulamalarda iş güvenliği kurallarına uyması, Makine sanayisi, ana ve yan sanayilerinde kullanılan Bilgisayar destekli tezgâhları tanıma, CNC Freze tezgâhı (Fanuc) kontrol panelini kullanma becerisi kazanmak, CNC freze tezgâhını üretime hazırlamak ve programlamada kullanılan ISO kodlarını ve Fanuc çevrimleri ile parça programı yaparak üretim yapmak hedeflenmektedir. Diğer kontrol üniteleri için altyapı oluşturmak. Halen çalışmakta olan operatörlerin eksiklerini gidermek ve kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

·         İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma

·         İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemleri alma

·         Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemeleri alma

·         Acil durumlarda gerekli tedbirleri alma

·         CNC Freze tezgâhını tanıma ve çalışma sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini alma

·         CNC Freze tezgâhlarını manüel kullanma

·         CNC Freze tezgâhın kontrol panelini tanıma

·         İşe uygun kesici takım seçimi yapma

·         CNC Freze tezgâhına işleme uygun takımları bağlama

·         Bağlanan takımların ayar işlemlerini yapma

·         CNC Frezede kullanılan ISO kodları

·         CNC Frezede (Fanuc) kodları ve program yapısı

·         CNC Frezede (Fanuc) programlama yapma

·         CNC Frezede mutlak programlama yapma

·         CNC Frezede artışlı programlama yapma

·         CNC Frezede(Fanuc)  kullanılan delik çevrimleri ile programlama yapma

·         CNC Frezede (Fanuc) cep boşaltma çevrimleri ile programlama yapma

·         CNC Frezede (Fanuc) ada işleme çevrimleri ile programlama yapma

·         CNC Frezede NC programın grafik (simülasyon) ekranda test etme ve düzeltmeler yapma

·         CNC Frezede güvenli modda imalat yapma,

·         CNC Frezede iş parçasın ölçme ve düzeltmeler yapma

·         CNC Freze tezgâhında seri moda alma ve üretim yapma

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

Okuryazar olmak. Temel teknik resim, Ölçme kontrol bilgisi ve Talaşlı imalat tekniği eğitimlerini almış olmak veya işletmelerde CNC tezgâh operatörleri ve Üniversal freze tezgâhlarında çalışmış veya çalışıyor olmak.

Kimler Katılabilir?

1. MYO ve Fakültelerin üretim teknolojileri alanında mezun veya öğrenci olmak,

2. Meslek liseleri ve dengi okulların ilgili bölümlerinde mezun olmak,

3. Okuryazar olup CNC makinelerinde çalışan operatörler ve Üniversal torna tezgâhında çalışanlar kurs programına katılabilir.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenlik kurallarını bilir ve çalışmalarında gerekli tedbirleri alır.

CNC Freze tezgâhında (Fanuc) kontrol panelin ara yüzünü tanır ve ISO kod sisteminde kullanılan kodların anlamını öğrenir ve ISO ve Fanuc çevrimleri ile programlama yapar.

CNC Freze tezgâhında ilk mamul üretim yapar gerekli kontrolleri ve düzeltmeler yaparak tezgâhı seri üretime hazırlar.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerde üretimde aşamasında, Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda (CNC)  operatör ve programcı olarak çalışabilirler. 

Süre:

Toplam kurs süresi 80 saattir. 10 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında,

Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

CNC Frezede Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL 1: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1.İş yerinde güvenlik önlemlerini alınması                   

1.1.İş güvenliğini tanımı

1.2.İş güvenliğinin önemi

1.3.İş güvenliğinin amacı 

1.4.İşçi sağlığı

1.5.Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri

1.6.Koruyucu araçlar 

1.7.Makinelere takılan koruyucu aparatlar

1.8.Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar

1.9.Elektrik tesisatlarının  sıralanması                          

1.10.Isıtma ve havalandırma tesisatlarının sıralanması   

2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerinin alınması  

2.1.Meslek hastalıkların çeşitleri

2.2.Meslek hastalıkları için gerekli önlemler
3.İş yerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebepleri ve gerekli tedbirlerin alınması

4.İş yerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapma 

4.1.Yanma olayı 

4.2.Yangın çeşitleri

4.3.Yangının nedenleri

4.4.Yangın söndürmede kullanılan yöntemler

4.5.Söndürücü maddeler

4.6.Yangın önlemlerin

4.7.Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

5.İş kazaları  sonrasında hukuki işlemleri yürütme

5.1.İş kazasının işverene bildirilmesini organize eder.

5.2.İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesinin organize edilmesi
5.3.İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

6.İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrama 

6.1.Kanunların listelenmesi
6.2.Yönetmeliklerin listelenmesi

MODÜL 2:  CNC FREZE TEZGÂHLARI

1. CNC Freze Tezgâhların Kullanımı ve Bakımı

1.1. CNC Freze tezgâhların yapısı

1.2. CNC Freze tezgâhların açılması ve Kesiciyi tezgâh sıfırına gönderme

1.3. İş Parçası ve kesici ayarları,

1.4. İş parçasını tezgâha bağlanması

1.5. Elle çalışma modunun seçimi

1.6. İş parçasından elle talaş kaldırma

1.7. İş parçası sıfır noktasının tespit edilmesi

2. CNC Frezede Tezgâhların Kontrol Panelini Kullanma

2.1. Bilgisayar Ekranı

2.2. Ekran menüleri ve açıklanması

2.3. Program tuşları ve fonksiyonları

2.4. Operasyon kontrol tuşları ve görevleri

2.5. CNC Freze Tezgâhına program yükleme

2.5. CNC Freze Tezgâhına bulunan programları düzenleme

2.5. CNC Freze Tezgâhına bulunan programları çalıştırma

3. CNC Frezede Takımların İşleme Uygun Olarak Bağlama

3.1. CNC Freze tezgâhında bulunan takımlar

3.2. Yapılacak işleme göre takım seçme

3.3. İşlenecek malzeme cinsine uygun takım seçme

3.4. Takım değiştirme

3.5. Takım magazini

3.6 Kesicilerin tanımlanması ve kontrolü

4. Takım Yüklenmesi ve Takım Ayarların yapılması

5. CNC Freze Bağlama Aparatlarını Kullanma

MODÜL 3:  CNC FERZEDE PROGRAMLAMA

1. CNC Frezede Programlama

1.1. CNC Frezede Program yapısı

1.1.1. Giriş Bölümünün açıklanması

1.1.2. Teknolojik Bilgiler(F,S,T, G90, G91, G28, G54, G20, G21 v.b)

1.2.3. Geometrik Bilgiler (G0, G1, G2, G3 I,J,K…)

1.2.4. Yardımcı kodlar ve Program sonu açıklamaları(M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, …..M30)

1.2. CNC Frezede Satır yapısı

1.3. CNC Frezede Koordinat Sistemleri

1.4. CNC Frezede Mutlak programlama yapma (G90)

1.5. CNC Frezede Artışlı programlama yapma (G91)

MODÜL 4:  CNC FEREZE ÇEVRİMLERİ (FANUC)

1.Delik delme çevrimleri

1.1. Puntalama ve Delik delme (G81)  Çevrimi                                                                                                                                  1.2. Kör Delik Delme (G82) Çevrimi

1.3. Derin Delik Delme (G83) Çevrimi

1.4. Delik Delme İptali (G80)                                                                                                                    

2. Kılavuz Çekme (Tappıng) , (G74/G84)

3. Rayba çekme çevrimi (G85)

3. CNC Frezede cep boşaltma çevrimleri G24, G25

4. CNC Frezede alt program ile ada işleme

5. CNC Frezede alt program ile havuz işleme

6. Çevrimlerin simülasyon ve tezgaha uygulanması

 

KURS MODÜLÜ

CNC Frezede Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 • Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

16

CNC FREZE TEZGÂHLARI

CNC Freze tezgâhlarını kullanır.

 • CNC freze tezgâhlarını manüel kullanır.
 • CNC freze tezgâhının kontrol panelini kullanır.
 • CNC frezede yapılacak işe uygun takım seçimi yapar.
 • CNC freze tezgâhına işleme uygun takımları bağlar.
 • CNC freze tezgâhında takım ayarı yapar.

28

CNC FREZEDE PROGRAMLAMA

CNC Freze tezgâhında program yapar.

 • CNC Frezede programlama yapar.
 • CNC Frezede mutlak programlama yapar.
 • CNC Frezede artışlı programlama yapar.

18

CNC FREZE ÇEVRİMLERİ

CNC Freze çevrim programlarını yapar.

 • Delik İşleme çevrimleri ile program yapar.
 • CNC Freze tezgâhında cep boşaltma çevrimleri programı yapar

18

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

80

 

KURS ANİMASYONU

CNC Frezede Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi