Bilgisayar Destekli Üretim - Dik İşlem CAM Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli Üretim - Dik İşlem CAM Geliştirme ve Uyum Eğitimi
Kursun Amacı
  CAM programının çalışma mantığını kavramak, CAD ve CAM programlarını birlikte kullanarak sanayinin ihtiyacı olan CNC programlarını -NC kodlarını -daha kısa bir sürede hatasız çıkarabilmek tezgaha aktarıp çalıştırabilmek.  
  Kursun İçeriği  
 
 • 2B Taslak Çizim ve Düzenleme Komutlarının ile Çizim Yapma
 • Yüzey Modelleme Komutları ile Model çizimleri
 • Katı Modelleme ve Düzenleme Komutları ile Parça modelleme
 • Freze tezgahlarında İşleme Prosesleri ; Makine, parça ve kesici takım ayarlarının yapılması
 • 2.5D Eksen Freze Tezgahlarında Tezgah ayarları ve Takım Yollarının çıkarılması
 • 3D Eksen Freze Tezgahlarında Tezgah Ayarları ve Takım Yollarının çıkarılması
 • 3D Eksen Freze Tezgahlarında Takım Yollarının Çizgisel Simülasyonunu Görme
 • 3D Eksen Freze Tezgahlarında Takım Yollarının Katı Simülasyonunu Görme
 • 3D Eksen Freze Tezgahlarında POST (G-M Kodları) Alma İşlemlerinin Yapılması
 • 5D Freze Tezgahlarında Tezgah Ayarları ve Takım Yollarının Çıkarılması
 • 5D Eksen Freze Tezgahlarında Takım Yollarının Çizgisel Simülasyonunu Görme
 • 5D Eksen Freze Tezgahlarında Takım Yollarının Katı Simülasyonunu Görme
 • 5D Eksen Freze Tezgahlarında POST (G-M Kodları) Alma İşlemlerinin Yapılması
 • CAM programında çıkarılan G ve M kodlarının CNC Tezgahına Aktarılması
 • Freze Tezgahında Programı Yapılan Parçanın İmalatı
 • Torna tezgahlarında İşleme Prosesleri ; Makine, Parça Ve Kesici Takım Ayarlarının Yapılması
 • Torna Tezgahlarında Takım Yollarının Çizgisel Simülasyonunu Görme
 • Torna Tezgahlarında Takım Yollarının Katı Simülasyonunu Görme
 • Torna Tezgahlarında -POST (G-M Kodları) Alma İşlemlerinin Yapılması
 • C Eksen Torna Tezgahlarında Takım Yollarının Çizgisel Simülasyonunu Görme
 • C Eksen Torna Tezgahlarında Takım Yollarının Katı Simülasyonunu Görme
 • C Eksen Torna Tezgahlarında -POST (G-M Kodları) Alma İşlemlerinin Yapılması
 • CAM programında çıkarılan G ve M kodlarının CNC Tezgahına Aktarılması
 • Torna Tezgahında Programı Yapılan Parçanın İmalatı
 
  Kimler Katılabilir?  
 
İşletmelerde çalışan ve bu konuda kendini yetersiz hisseden, mesleki açıdan kendini yetiştirmek isteyen teknisyen, teknikerler ile Üniversite öğrencilerinden bu konuda eğitim almak isteyen ve makinecilik temel bilgisine sahip öğrenciler

    

 
  Süre  
  Toplam Kurs Süresi  56 saat 
HAFTA İÇİ Pazartesi-Salı-Çarşamba (Akşam) : 18.00-22.00 
HAFTA İÇİ Çarşamba-Perşembe-Cuma (Akşam) : 18.00-22.00 
HAFTA SONU Cumartesi- Pazar (Sabah-Öğlen) : 09.00-13.00 / 13.00-18.00

 

KURS PLANI

Bilgisayar Destekli Üretim - Dik İşlem CAM Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 56 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE
(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

5

A-1.CAM PROGRAMI İLE ÇİZİM.

1.1.Çizim sayfasının açılması

1.2.Çizimin kaydedilmesi

1.3.Kaydedilmiş çizimin açılması

2. MENÜLER

3.ÇİZİM AYARLARI

4.GÖRÜNTÜ AYARLARI

5.ARAÇ ÇUBUĞU AYARLARI

6.KOORDİNAT SİSEMİ
   
   

5

B.İKİ BOYUTLU ÇİZİM YAPMA

1. ÇİZİM KOMUTLARI .       

 a.Lİne    

  b.Arc     

 c.Circle     

 d.Rectangle

2. ÇİZİM DÜZENLEME KOMUTLARI

2.1 Trim / Break (Budama-Kırpma)  Araç Çubuğu

2.2. Xform (Çoğaltma)

2.3. Analyze (Analiz Etme)

2.4. Drafting (Ölçülendirme )
   
   

5

C.ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM YAPMA

1.SURFACES (YÜZEY MODELLEME)

1.1.Ruled/Lofted Surfaces ( Cetvel/ Omurga Yüzeyler)

1.2. Revolved Surfaces (Döndürerek Yüzey Oluşturma)

1.3. Offset Surfaces  (Kaydırılmış Yüzeyler

1.4. Swept Surfaces (Süpürülmüş Yüzeyler)   

1.5.Net Surfaces (Ağ yüzeyler)

1.6.Fence Surfaces (Çerçeve yüzeyler)

1.7.Draft Surfaces (Çekme yüzeyler)

1.8.Extrudet Surfaces (Çıkıntı yüzeyler)

1.9.Fillet Surfaces (Köşe yuvarlatma)

1.10.Trim Surfaces (Yüzeyleri buda)
   
   

5

2.SOLİDS ( KATI MODELLEME)

2.1. General Selection (Genel Seçim)Araç Çubuğu

2.2. Extrude Solids (Kalınlık Vererek Katı Oluşturma

2.3. Revolve Solids (Döndürerek Katı Oluşturma

2.4. Sweep Solids ( Süpürerek Katı Oluştur)

2.5. Loft Solids ( Katı Omurga Oluşturma)

2.6. Fillet Solids (Katılara Kavis Oluşturma

2.7. Shell Solids (Kabuk Oluşturma)

2.8. Draft Solid Face (Yüzeye Açı Verme)

2.9. Solid Thicken (Katıya Kalınlık Verme)

2.10. Remove Solid Faces ( Katıdan Yüzey Sil

2.11. Solid From Surface (Yüzeyden Katı Oluşturma)

2.12. Solid Trim (Katıyı Buda)

2.13. Solid Layout  (Katıdan Görünüş Çıkarma)

3.CAD/CAM PROGRAMLARI ARASI VERİ DÖNÜŞÜMLERİ
   
   

5

D.2,5 EKSENDE CAM FREZELEME

1.CAM FREZELEME

1.1. İki Boyutlu Parça Çizimi veya
Hazır Parça Dosyasının Açılması

1.2. Tezgâh Tipi Seçimi  (Machine Type)

Makine Grubunun Düzenlenmesi
(Machine Group Properties )

1.3.1. Files (Dosyalar)

1.3.2. Tool Settings  (Kesici Takım Ayarları)

1.3.3. Stock Setup (Kütük Ayarları)

1.3.4. Safety Zone (Güvenlik Alanı Tanımlama)
   
   

5

2.CAM FREZELEME YÖNTEMLERİ  
(Toolpath (Takım Yolları)

2.1. Drill (Delik Delme Takım Yolları)

2.2. Drill-Bold Circle
(Dairesel Delik Delme Takım Yolları)

2.3. Drill-Tab (Klavuz Çekme)

2.4. Pocket (Cep Boşaltma Takım Yolu)

2.5. Face (Yüzey Temizleme Takım Yolu)
   
   

5

2.6. 2D High Speed
(İki Boyutlu Yüksek Hızda İşleme Takım Yolu)

2.7. Engraving (Oyma Takım Yolları)

2.8. Circle Paths (Dairesel İşlemeTakım Yolları)

Thread Mill (Vida Çekme Takım Yolları)

2.8.2. Auto Drill (Otomatik Delik Delme)

2.8.3.Slot Mill (Kanal Frezeleme İşlemi)

2.8.4.Helix Bore (Helisel Delik Büyültme)
   
   

5

E-  3  EKSENDE CAM FREZELEME

1.Tezgâh Tipi Seçimi  (Machine Type)

2. Toolpath (Takım Yolları)

2.1.Surface Rough Toolpath
(Yüzeyler İçin Kaba İşleme Takım Yolları)

2.1.1.Rough Parallel  (Kaba Paralel İşleme)

2.1.2.Rough Radial  (Kaba Radyal İşleme)

2.1.3.Rough Project (İzdüşüm Tipi Kaba İşlem

2.1.4.Rough Flowline 
 (Yüzey Akış Çizgisine Göre İşleme)

2.1.5.Rough Contour Toolpath
(Profil Çevresini Kaba İşleme

)2.1.6.Rough Restmill (Kalan Kısımları Kaba İşleme)

2.1.7.Rough Pocket (Kaba Cep İşleme)

2.1.8.Rouhg Plunge (Kaba Dalma İşleme)
   
   

5

2.2.Surface Finish Toolpath
(Yüzeyler İçin İnce İşleme Takım Yolları)

2.2.1.Surface Finish Paralel
( Paralel İnce İşleme)

2.2.2.Surface Finish Parallel Steep
(Paralel Eğimli İnce İşleme)

2.2.3.Surface Finish Radial
(Radyal İnce İşleme)

2.2.4.Surface Finish Project 
 (İzdüşüm Metodu İle İnce İşleme)

2.2.5.Surface Finish Flowline
(Akış Çizgisine Göre İnce İşleme)

2.2.6.Surface Finish Contour
(Profil Çevresini İnce İşleme)

2.2.7.Surface Finish Shallow
(İnce Takım İzi –Yüzeysel İşleme)

2.2.8.Surface Finish Pencil
(İnce Kesici İle Kesişimleri İşleme)

2.2.9..Surface Finish Leftover
(Arta Kalan Kısımları İnce İşleme)

2.2.1.0Surface Finish Scallop 
 ( Eşit Pasolu İnce İşleme)

2.2.11.Surface Finish Blend
(Harmanlama İle İnce İşleme)
   
   

5

2.3. FBM Drill (Özellik Tabanlı Delik Delme)

2.4.FBM Mill (Özellik Tabanlı Frezeleme)

2.5.Surface Higt Speed (HSM-Yüksek Hızda Yüzey İşleme)

2.6. Transform (Takım Yollarını Öteleyerek Çoğaltma

          2.7. Manuel Entry (Elle Program Girme)
   
   

5

F- 5 EKSEN TAKIM YOLLARI

1.Curve (5 eksen eğri işleme)

2.Swarf Toolpath (5 Eksende Kesici Yan Yüzeyi İle İşlem

3.Flow (Yüzeylerin Akış Çizgisine Göre İşleme)

4.Msurf (Çoklu Yüzeylerin 5 Eksende İşlenmesi)

5.Port (İçi Oyuk Parçaların 5 Eksende İşlenmesi)

6.Rotary (Silindirik Yüzeylerin Etrafını 4 Eksende İşleme)
   
   

5

G- SİMÜLASYON (CANLANDIRMA-BENZETİM)

1.Çizgisel simülasyon görme (Backplot Selected Operations)

2.Katı Simülasyon Görme ( Verfy Selectet Operations)

H-POST ALMA( POST SELECTED OPERATİONS
   
   

5

İ- 2 EKSENDE CAM TORNALAMA

1.İki Boyutlu Parça Çizimi veya Hazır Parça Dosyasının Açılması

2.Tezgâh Tipi Seçimi  (Machine Type)

3.Makine Grubunun Düzenlenmesi (Machine Group Properties )

4. Toolpaths (Takım Yollarının Oluşturulması)

4.1.Rough (Kaba Profil İşleme Takım Yolları)

4.1.1.Çizgisel simülasyon görme (Backplot Selected Operations)

4.1.2.Katı Simülasyon Görme ( Verfy Selectet Operations)
   
   

 5

4.2. Finish ( İnce Profil İşleme Takım Yolları)

4.2.1. Thread ( Vida Açma Takım Yolları)

4.2.2. Groove ( Kanal Açma Takım Yolları)

4.2.3. Plunge Turn (Dalma Kanal Açma Takım Yolları)

4.2.4. Face (Alın Tornalama Takım Yolları)

4.2.5. Cutoff  ( Kesme Takım Yolları)

4.2.6. Drill (Delik Delme Takım Yolları)

4.3. Quick (Hızlı Takım Yolu Oluşturma)

4.4.Canned (Çevrimler İle Takım Yolu Oluşturma)
   
   

5

J- C EKSENDE TORNALAMA

1.İki Boyutlu Parça Çizimi veya Hazır Parça Dosyasının Açılması

2.Tezgâh Tipi Seçimi  (Machine Type)

3.Makine Grubunun Düzenlenmesi (Machine Group Properties )

4.Takım yolları

4.1.Cross Contour (Enine Profil İşleme Takım Yolları)

4.2.C-Axis Contour (C Ekseninde Profil İşleme Takım Yolu)

4.3.Face Drill (Alın Yüzeyine Delik Delme Takım Yolları)

4.4.Cross Drill (Çevreye Delik Delme Takım Yolları)
   
   

5

K- SİMÜLASYON (CANLANDIRMA-BENZETİM)

1.Çizgisel simülasyon görme (Backplot Selected Operations)

2.Katı Simülasyon Görme ( Verfy Selectet Operations)

L-POST ALMA ( POST SELECTED OPERATİONS)

M-Çıkarılan CNC kodlarının tezgaha aktarılarak üretiminin yapılması

 

KURS MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli Üretim - Dik İşlem CAM Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 56 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE
(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

5

A-1.CAM PROGRAMI İLE ÇİZİM.

1.1.Çizim sayfasının açılması

1.2.Çizimin kaydedilmesi

1.3.Kaydedilmiş çizimin açılması

2. MENÜLER

3.ÇİZİM AYARLARI

4.GÖRÜNTÜ AYARLARI

5.ARAÇ ÇUBUĞU AYARLARI

6.KOORDİNAT SİSEMİ
   
   

5

B.İKİ BOYUTLU ÇİZİM YAPMA

1. ÇİZİM KOMUTLARI .       

 a.Lİne    

  b.Arc     

 c.Circle     

 d.Rectangle

2. ÇİZİM DÜZENLEME KOMUTLARI

2.1 Trim / Break (Budama-Kırpma)  Araç Çubuğu

2.2. Xform (Çoğaltma)

2.3. Analyze (Analiz Etme)

2.4. Drafting (&O

KURS ANİMASYONU

Bilgisayar Destekli Üretim - Dik İşlem CAM Geliştirme ve Uyum Eğitimi