Nesneye Dayalı Programlama - Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Nesneye Dayalı Programlama - Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı

 

Programlama mantığının kavratılması, Nesne Yönelimli Programlama mantığının kavratılması ve Masa üstü Uygulamaları ile kursiyerlerin çalıştıkları meslek ile ilgili olarak platformdan bağımsız olarak programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.

 

 

Kursun İçeriği

 

 

 • Java’ya Giriş

 • Eclipse Programına Giriş

 • Swıng Contaıners Kontrolleri

 • Swıng Kontrolleri

 • Swıng Menu Kontrolleri

 • Swıng Wındows Kontrolleri

 • Awt Kontrolleri

 • Dosya Ve Klasör İşlemleri

 • Nesne Yönelimli Programlama

 • Collectıons

 • Veritabanı Bağlantıları

 

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

 

Temel bilgisayar bilgisine sahip olmak, bilgisayar programlama yapabilmek ve Office programlarını kullanabilmek.

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 

Programlama dilleri ile ilgilenen ve kendini Nesne Yönelimli Programlama Alanında geliştirmek isteyen programcılar ile Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrencileri katılabilir.

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

 

Eğitim sonunda kursiyerlerden Java dilini kullanarak ve Mssql,mysql veri tabanlarıyla uygulamalar geliştirebilmeleri beklenmektedir.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

 

Kamu ve Özel sektördeki bilgi işlem birimleri, Yazılım Firmaları

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

 

Programcı olarak bilgi işlem birimlerinde ve yazılım firmalarında görev alabilirler. Serbest olarak projeler geliştirebilir.

 

 

Süre

 

 

Toplam kurs süresi 80 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Nesneye Dayalı Programlama - Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

BÖLÜM 1: Eclipse ile Java Programlama

1.Eclipse Kurulumu                                                                                         1.1Java Sdk kurulumu,

 

 

 

 

2

 

1.2  İlkel Tipler

1.3 Tip Dönüşümleri

 

 

 

 

 

2

1.4. Operatörler

1.5. if Yapısı

 

 

 

 

2

1.6 Switch Case Yapısı

1.7 for döngüsü 

 

 

 

 

2

1.8. for each döngüsü

 

 

 

 

2

 BÖLÜM 2: Swing

2.1 while döngüsü  

2.2 dowhile döngüsü  

 

 

 

 

2

2.3 Metodlar

 

 

 

 

2

2.4 try-catch, try-catch-finally

 

 

 

 

2

2.5 Tek Boyutlu Diziler

 

 

 

 

2

2.6 İki Boyutlu Diziler

 

 

 

 

2

Bolum 3 SWING CONTAINERS KONTROLLERİ

3.1 jLabel Kontrolü                                                                             
3.2 jButton Kontrolü

 

 

 

 

2

3.3 jToggleButton Kontrolü

3.4 jCheckBox Kontrolü

 

 

 

 

2

3.5 jRadioButton Kontrolü

 

 

 

 

2

3.6 . ButtonGroup Kontrolü

3.7 jComboBox Kontrolü

 

 

 

 

2

3.8 jList Kontrolü

3.9 jTextField Kontrolü

 

 

 

 

2

3.10 jTextArea Kontrolü

 

 

 

 

2

3.11 jScrollBar Kontrolü

 3.12 jSlider Kontrolü

 

 

 

 

2

3.12jProgressBar Kontrolü 

 

 

 

 

2

3.13 jFormattedTextField Kontrolü

3.14 jPasswordField Kontrolü

 

 

 

 

2

3.15 jSpinner Kontrolü

 

 

 

 

2

3.16 jSeparator Kontrolü

3.17 jTextPane Kontrolü

 

 

 

 

2

3.18 jEditorPane Kontrolü

3.19 jTree Kontrolü

 

 

 

 

2

3.20 jTable Kontrolü

 

 

 

 

2

BÖLÜM 4: SWING MENU KONTROLLERİ

4. jMenuBar Kontrolü

4.1. jMenu Kontrolü

 

 

 

 

2

4.2 jMenuItem Kontrolü

4.3 CheckBoxMenuItem Kontrolü

 

 

 

 

2

4.4 jRadioButtonMenuItem Kontrolü

 

 

 

 

2

4.5 jPopupMenu Kontrolü

4.6 jSeparator Kontrolü

 

 

 

 

2

4.6 jDialog Kontrolü

 

 

 

 

2

4.7. jFrame Kontrolü

4.8. jColorChooser Kontrolü

 

 

 

 

2

4.9. jFileChooser Kontrolü

 

 

 

 

2

4.10 jOptionPane Kontrolü, Label Kontrolü

 

 

 

 

2

4.11 Button Kontrolü, TextField Kontrolü

 

 

 

 

2

4.12 Choise Kontrolü, List Kontrolü

 

 

 

 

2

4.13 Scrollbar Kontrolü, Panel Kontrolü

 

 

 

 

2

4.14 Canvas Kontrolü

 

 

 

 

2

4.15 Sınıflar ve Nesneler

 

 

 

 

2

BOLUM 5: VERİ TABANI İŞLEMLERİ

5. Veri tabanına giriş

5.2 Veritabanı - JDBC ve ODBC Kavramları  

5.3 MySQL Kurulumu

 

 

 

 

2

5.4 MySQL Bağlantısı PreparedStatement

5.5 MySQL Bağlantısı Stored Procedure

 

 

 

 

2

5.6 MySQL ile iReport Kullanımı

5.7 MSSQL Server Kurulumu

 

 

 

 

2

5.8 MSSQL Server T-SQL

5.9  MSSQL Server Stored Procedure

 

 

 

 

2

5.10  MSSQL Server ile iReport Kullanımı

5.11 Access Veritabanı Bağlantısı Statement

 

 

 

 

2

5.12 Access Veritabanı Bağlantısı PreparedStatement

5.13 Access Veritabanı ile iReport Kullanımı

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Nesneye Dayalı Programlama - Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Java ile yazılım geliştirmek

Java ile Yazılım Geliştirme

40/8

2

Java programlama kodlarının kullanımını ve algoritma geliştirmeyi sağlamak

Java Dilinin Kullanımı

40/24

3

Java ile nesnel programlama yapılarını kullanmak

Java ile Nesnel Programlama

40/16

4

Form nesnelerini kullanmak ve kodlayabilmek

Java Swing ile Windows Form Uygulamaları

40/16

5

JDBC kullanarak MYSSQL veri tabanını yönetmek ve kullanmak

Java ile  Veri Tabanı İşlemleri

40/24

TOPLAM

200/80

 

KURS ANİMASYONU

Nesneye Dayalı Programlama - Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi