Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi

(Bilgisayarlı Muhasebe - LUCA)

Kursun Amacı

 

Alt yapısında bilgisayar kullanımı ve muhasebe bilgileri barındıran kişilerin, tüm ticari işletmelerde ve muhasebe bürolarında karşılaşabilecekleri LUCA programı ile bilgilerini tam entegre ile çalıştırabilmek ve yapılması gereken tüm muhasebe işlemlerini program vasıtası ile çok düzenli ve rahat yapabilmelerini sağlayıp işletmeye artı değer kazandırabilmektir.

 

 

Kursun İçeriği

 

 

YÖNETİM İŞLEMLERİ 
Müşteri Girişi 
Dönem Kartı Girişi 
Hesap Planı Çalışma Yöntemi Değiştirme 
Hesap Planı Otomatik Tamamlama Kullanımı 
Fişleri Yeniden Numaralandırma 
Müşteri Ortak ve Adres Bilgileri Girişi. 
Müşteri Listesi 
Silinen Fişlerin Geri Alınması. 
Fiş Hareketleri 
Dönem Aktarma 
Defter Numaralandırma ve Noter Kağıdı İşlemleri

MUHASEBE MODÜLÜ 
Hesap Planı tanımlama, ekleme ve silme 
Hesap Planında cari tanımlama. 
Tahsil, tediye ve mahsup fişlerinin girişi 
Stok Kartı tanımlama 
Toplu stok girişi. 
Stoklu fiş girişi 
Fiş kopyalama. 
Stok modülünden faturalaştırma işlemi. 
Sabit kıymet kartı girişi. 
Amortisman hesaplama. 
Yansıtma hesap tanımlamaları. 
Yansıtma fiş girişi. 
Yansıtma işlemleri sonuç hesap tanımları ve fiş oluşturma. 
 KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi beyannamesi oluşturma ve paketleme. 
 Mali Tablo ve defter raporları.

İŞLETME DEFTERİ MODÜLÜ 
İşletme defterinde hesap planı kullanımı. 
Gelir-Gider girişi şablon oluşturma. 
Gelir-Gider girişi. 
Envanter ve devir işlemleri 
Stoklu işlemler.

İşletme defteri rapor alma.

 

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

 

Muhakkak, Genel Muhasebe ve Windows-Office (Word-Excel) eğitimlerini almış olmak.

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 

Ön-genel muhasebe alt yapısına sahip, Ticaret Meslek Lisesi, MYO' ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup çalışma hayatına atılacaklar, 
Özel sektörde muhasebe birimlerinde çalışmak isteyen veya çalışan, 
MYO, üniversitelerin ilgili bölüm (iktisat, maliye, işletme) son sınıf öğrencileri

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

 

Muhasebe ve finans bölümü işlerine hakim olabilecek derecede bilgi sahibi olur.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

 

Özel veya Kamu sektöründe.

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

 

Muhasebe Yetkilisi yada yardımcısı.

 

 

Süre

 

 

Toplam kurs süresi 56 saattir. 6 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 56 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE
(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

    4 YÖNETİM MODÜLÜ
Müşteri Girişi Dönem Kartı Girişi Hesap Planı Çalışma Yöntemi Değiştirme Hesap Planı Otomatik Fişleri Yeniden Numaralandırma Tamamlama Kullanımı Müşteri Ortak ve Adres Bilgileri Girişi Müşteri Listesi Silinen Fişlerin Geri Alınması. Fiş Hareketleri Dönem Aktarma Defter Numaralandırma ve Noter Kağıdı İşlemleri
   
    4 MUHASEBE MODÜLÜ
 Hesap Planı tanımlama, ekleme ve silme  Hesap Planında cari tanımlama.Tahsil, tediye ve mahsup fişlerinin girişi 
   
    4 UYGULAMA    
    4 Stok Kartı tanımlama Toplu stok girişi.  Stoklu fiş girişi Fiş kopyalama. Stok modülünden faturalaştırma işlemi    
    4 UYGULAMA    
    4 Sabit kıymet kartı girişi. Amortisman hesaplama.     
    4 Yansıtma hesap tanımlamaları. Yansıtma fiş girişi. Yansıtma işlemleri sonuç hesap tanımları ve fiş oluşturma.    
    4 UYGULAMA    
    4 KDV, Muhtasar beyannamesi Geçici Vergi beyannamesi oluşturma ve paketleme.Mali Tablo ve defter raporları    
    4 MONOGRAFİ UYGULAMA    
    4 MONOGRAFİ UYGULAMA    
    4 İŞLETME DEFTERİ MODÜLÜ
İşletme defterinde hesap planı kullanımı. Gelir-Gider girişi şablon oluşturma. Gelir-Gider girişi. Envanter ve devir işlemleri  Stoklu işlemler. İşletme defteri rapor alma
   
    4 UYGULAMA    
    4 MONOGRAFİ UYGULAMA

 

KURS MODÜLÜ

Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

LUCA yönetim işlemlerini yapmak

LUCA ile Yönetim

40/16

2

LUCA muhasebe işlemlerini yapmak

LUCA ile Muhasebe

40/24

3

LUCA işletme defteri işlemlerini yapmak

LUCA ile İşletme Defteri

40/16

TOPLAM

120/56

 

KURS ANİMASYONU

Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi